نویسنده = دکتر ابراهیم برزگر
تعداد مقالات: 1
1. پیش‏بینی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-57

دکتر ابراهیم برزگر