نویسنده = دکتر اصغر افتخاری
تعداد مقالات: 2
2. علمای شیعه در عصر مشروطه و انگاره سلطه غرب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 44-66

دکتر اصغر افتخاری؛ دکتر ناصر جمالزاده