نویسنده = دکتر حسام‌الدین آشنا
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

دکتر حسام‌الدین آشنا؛ نادر جعفری هفت‌خوانی