نویسنده = رضا اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-94

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی