نویسنده = احمدعلی قانع
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-187

احمدعلی قانع؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ احسان آهنگری