نویسنده = سیدمهدی میرعابدینی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-140

سیدمهدی میرعابدینی؛ سید محمد رضا احمدی طباطبایی