نویسنده = سید جواد حسینی
تعداد مقالات: 1
1. دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-228

غلامرضا خواجه سروی؛ سید جواد حسینی