نویسنده = راضیه امامی میبدی
تعداد مقالات: 2
1. ساماندهی ارزیابی سیاست‌های عمومی‌ در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-36

کیومرث اشتریان؛ راضیه امامی میبدی


2. اصول عام ارزیابی نظام‌های ارزیابی سیاست

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-68

راضیه امامی میبدی