کلیدواژه‌ها = روابط بین‌الملل
تعداد مقالات: 3
2. جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-127

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ محمود گودرزی


3. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 135-148

دکتر محمدحسن خانی