کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 6
4. رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها؛ مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاه یزد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-111

محمد عابدی اردکانی؛ سیدمجتبی حسینی


5. عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 207-240

دکتر زاهد غفاری هشجین؛ دکترعبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی


6. چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی‌ با نگاهی به تجربۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 85-116

دکتر غلامرضا خواجه‌سروی