کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
تعداد مقالات: 6
1. زمینه‌های ساختاری و کارگزاری نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-90

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم


2. مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-18

جلال درخشه؛ محمدجواد هراتی


3. موج جدید اسلام‌گرایی در جها عرب

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-44

سیدامیر مسعود شهرام‌نیا؛ نازنین نظیفی نائینی


5. پیش‏بینی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-57

دکتر ابراهیم برزگر


6. فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-35

دکتر غلامرضا خواجه‌سروی