کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

مهدی شریعتی فیض آبادی


2. تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-198

غلامحسین یوسفی کوپایی؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


3. دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-98

احمد سلطانی‌نژاد؛ محمدحسین جمشیدی؛ زهرا پوردست


4. تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-94

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی


5. قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-128

محمود کتابی؛ عنایت‌الله یزدانی؛ مسعود رضائی


6. استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-97

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی


7. کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-204

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی نادری باب‌اناری


9. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 135-148

دکتر محمدحسن خانی