کلیدواژه‌ها = عدالت
تعداد مقالات: 9
1. رابطه عدالت و آزادی در حکمت سیاسی متعالیه؛ با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 243-270

محمد صادق نصرت پناه؛ محمد مهدی سیفی


2. عدالت و سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت‌ها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-131

جلال درخشه؛ حمید هوشنگی


3. بررسی تطبیقی الگوی عدالت از منظر شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

حسن مجیدی؛ مهدی امیدی


4. تحلیل گفتمانی نامة تنسر:

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-62

عباسعلی رهبر؛ احمد زارع؛ محسن سلگی


6. فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-35

دکتر غلامرضا خواجه‌سروی


7. مفهوم عدالت در اسلام و غرب

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

دکتر احمد جالینوسی؛ سارا نجف‌پور


9. عدالت از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

دکتر جلال درخشه