کلیدواژه‌ها = عدالت سیاسی
تعداد مقالات: 2
2. عدالت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25

دکتر ناصر جمال‌زاده