کلیدواژه‌ها = مطهری
تعداد مقالات: 2
1. عدالت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25

دکتر ناصر جمال‌زاده


2. مفهوم عدالت در اسلام و غرب

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

دکتر احمد جالینوسی؛ سارا نجف‌پور