کلیدواژه‌ها = دانش سیاسی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-150

عبدالمطلب عبدالله؛ ملیحه زارع


3. پست‌ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 63-92

دکتر حسین سلیمی