کلیدواژه‌ها = ترکیه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مبانی فکری رفتار حزب حرکت ملی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-316

سیداسدالله اطهری؛ رامین ولی زاده میدانی