کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 6
1. دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-98

احمد سلطانی‌نژاد؛ محمدحسین جمشیدی؛ زهرا پوردست


2. مؤلفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-86

محمد دوستار؛ یعقوب ممبینی


3. مختصات انگاره‌ی قدرت در اندیشه‌های سلوکی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-33

دکتر سیّدمحمّدرضا احمدی‌طباطبائی


5. معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-38

دکتر اصغر افتخاری


6. نظریة کنش ارتباطی (جهان زیست و سیستم) و نقد اجتماعی- سیاسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 149-166

دکتر محمود شفیعی