کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
تعداد مقالات: 7
3. تبیین رابطة فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی: شهرستان ممسنی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-208

میثم میرزائی‌‌تبار؛ وحید صادقی؛ سید محمدحسین حسینی


4. تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-154

سیدعبدالامیر نبوی؛ فیروزه ادفر


5. رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-25

مهدی‌ ادیبی‌سده؛ صمد عدلی‌پور؛ نقی طاهری


6. نقش هیئت‌های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-82

زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد؛ هانیه خدادادی


7. مردم‌سالاری در مصر؛ چالشها، موانع و محدودیتها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

کریم رضادوست