کلیدواژه‌ها = حق حاکمیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 67-99

دکتر محمدرضا حاتمی