کلیدواژه‌ها = جنگ نرم
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-194

صفی اله صفایی


2. تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-94

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی