موضوعات = سیاست اسلامی
تعداد مقالات: 53
51. تأثیر رساله اخلاق ارسطو در میراث اخلاقی و مدنی حکمای اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 103-127

دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبائی


52. بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 67-99

دکتر محمدرضا حاتمی


53. امام علی(ع) و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 129-158

دکتر علی محسنی