تعداد مقالات: 227
بسم الله الرحمن الرحیم
دوفصلنامه علمی دانش سیاسی مستند به مصوبات وزرات عتف، نسبت به نشر و ارایه گواهی پذیرش برای آن دسته از مقاله‌هایی که مراحل داوری و نهایی‌سازی علمی را طی نموده‌ و به تایید تحریریه رسیده‌اند، اقدام می‌نماید. این مقاله‌ها پس از آماده‌سازی بر روی سایت نشریه قرارگرفته و شماره نشر آن‌ها نیز ذکر می‌شود. بطور طبیعی مقاله‌های مورد نظر به هنگام کامل شدن شماره و فرارسیدن زمان انتشار قانونی منتشر شده و در صفحه نخست سایت قرار می‌گیرند.
51. نسبت قانون و شریعت در اندیشة سیاسی علامه میرزای نایینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 39-60

دکتر جلال درخشه


52. حکومت و رعایت؛ درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-67

دکتر محمدحسین جمشیدی


53. گفتمان سلفیه علمی؛ سیاست پرهیزی و واسازی سلفیت وهابی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-69

حمداله اکوانی؛ عوض پور مهدی؛ منصور میراحمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


54. ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-72

دکتر ابراهیم برزگر


55. اصول عام ارزیابی نظام‌های ارزیابی سیاست

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-68

راضیه امامی میبدی


56. تحلیل دانش اندیشة سیاسی در ایران با تأکید بر منابع دانشگاهی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-73

مسعود پورفرد؛ محمد باقری؛ طیبه مهری آدریانی


57. بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 67-99

دکتر محمدرضا حاتمی


58. کالبدشکافی ابعاد امنیت از منظرآیت‌الله مهدوی کنی(ره)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 317-346

اصغر افتخاری؛ حسن شهباز


60. عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

دکتر بهرام اخوان کاظمی


61. موج جدید اسلام‌گرایی در جها عرب

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-44

سیدامیر مسعود شهرام‌نیا؛ نازنین نظیفی نائینی


62. تحلیل گفتمانی نامة تنسر:

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-62

عباسعلی رهبر؛ احمد زارع؛ محسن سلگی


64. ارزیابی مبانی پارادایمی مرامنامه احزاب ایران بعد از انقلاب(مطالعه موردی حزب جمهوری اسلامی، حزب کارگزاران)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-66

محمد تقی ایمان؛ منصور طبیعی؛ سینا امینی زاده


67. گفتمان خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 59-91

دکتر حسن بشیر


68. جمهوری اسلامی ایران و پست- مدرنیسم

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 59-84

دکتر محمدجواد جاوید


69. شکاف‌های اجتماعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه: با تأکید بر شکاف‌های قومی ـ مذهبی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-90

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد


70. آزدای به مثابه گفتمان در ایده آلیسم غربی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-75

فرشاد شریعت


71. لیبرالیسم، سکولاریسم و غرب جدید

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-84

دکتر فرشاد شریعت


73. الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-72

محمدحسن خانی


74. پست‌ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 63-92

دکتر حسین سلیمی


75. جان لاک؛ مناقشه‌های استعمار و اخلاق سرمایه‌داری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-84

دکتر فرشاد شریعت