تعداد مقالات: 227
بسم الله الرحمن الرحیم
دوفصلنامه علمی دانش سیاسی مستند به مصوبات وزرات عتف، نسبت به نشر و ارایه گواهی پذیرش برای آن دسته از مقاله‌هایی که مراحل داوری و نهایی‌سازی علمی را طی نموده‌ و به تایید تحریریه رسیده‌اند، اقدام می‌نماید. این مقاله‌ها پس از آماده‌سازی بر روی سایت نشریه قرارگرفته و شماره نشر آن‌ها نیز ذکر می‌شود. بطور طبیعی مقاله‌های مورد نظر به هنگام کامل شدن شماره و فرارسیدن زمان انتشار قانونی منتشر شده و در صفحه نخست سایت قرار می‌گیرند.
78. نقش سیاسی بازار: تحلیل تحوّلات دهه اول جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-90

دکتر علی محمد حاضری؛ مهدی حسین زاده فرمی


79. تحلیل مقایسه‌ای انقلاب‌های مخملی با توجه به شش جمهوری شوروی سابق

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 67-94

دکتر ابراهیم حاجیانی؛ مهدی حیدری


80. امنیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-86

دکتر رضا داوری اردکانی؛ سید رضا شاکری


81. استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-97

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی


82. وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-97

امیرمحمد حاجی‌یوسفی؛ علی بغیری


83. دوستی مدنی و نوع مدینه نزد فارابی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-88

مرتضی بحرانی


84. کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-98

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی


85. جامعه¬شناسی تاریخی دولت: گسست در پیوند نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-106

دکتر ناصر جمالزاده؛ احمد درستی


86. تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-94

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی


87. تأثیر رساله اخلاق ارسطو در میراث اخلاقی و مدنی حکمای اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 103-127

دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبائی


88. جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان‌های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان‌های عدالت محوری و اعتدال

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 347-368

سجاد باباخانی؛ اکبر صالحی؛ یحیی قائدی؛ سوسن کشاورز


91. پیاده‌روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقائی


93. سیاست خارجی نسل پنجم رهبری جمهوری خلق چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-72

سید جواد امام جمعه‌زاده؛ سمیرا نساجی


94. نقش هیئت‌های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-82

زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد؛ هانیه خدادادی


95. مؤلفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-86

محمد دوستار؛ یعقوب ممبینی


97. دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-98

احمد سلطانی‌نژاد؛ محمدحسین جمشیدی؛ زهرا پوردست


98. بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-101

محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد


99. تأثیر محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی بر جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-101

کرامت اله راسخ؛ عاطفه قربانی؛ محمد ماهوری


100. انگیزه‌های سیاسی در جعل روایات مدح و ذم بلاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 85-126

دکتر محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور