تعداد مقالات: 227
بسم الله الرحمن الرحیم
دوفصلنامه علمی دانش سیاسی مستند به مصوبات وزرات عتف، نسبت به نشر و ارایه گواهی پذیرش برای آن دسته از مقاله‌هایی که مراحل داوری و نهایی‌سازی علمی را طی نموده‌ و به تایید تحریریه رسیده‌اند، اقدام می‌نماید. این مقاله‌ها پس از آماده‌سازی بر روی سایت نشریه قرارگرفته و شماره نشر آن‌ها نیز ذکر می‌شود. بطور طبیعی مقاله‌های مورد نظر به هنگام کامل شدن شماره و فرارسیدن زمان انتشار قانونی منتشر شده و در صفحه نخست سایت قرار می‌گیرند.
101. ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 85-111

دکتر عنایت‌الله یزدانی؛ مرتضی شجاع


102. چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی‌ با نگاهی به تجربۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 85-116

دکتر غلامرضا خواجه‌سروی


104. الگوی آونگی در تحلیل مطالبات ملّی: آزادی و امنیّت – استبداد و بحران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-118

دکتر محمّد‌باقر حشمت‌زاده


106. سیاست‌گذاری‌های سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-114

دکتر حمید بهرامی احمدی


107. امنیت‌مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-128

دکتر مجتبی عطارزاده


108. روحانیت، انقلاب مشروطه و ستیز میان سنّت و تجدّد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 95-122

دکتر مهدی رهبری


109. جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-127

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ محمود گودرزی


110. عدالت و سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت‌ها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-131

جلال درخشه؛ حمید هوشنگی


111. چالش‌های فراروی گسترش دین اسلام در آفریقا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-125

محمد‌رضا حاتمی


112. زمینه‌های رشد اسلام‌هراسی ساختمند در بریتانیا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-132

کاووس سیدامامی؛ سید محمدمهدی حسینی فائق


113. ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (2016-2011)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-121

سیدعبدالامیر نبوی؛ مریم دری


114. آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 103-134

یوسف ترابی


115. صورت‌بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-148

محمدجواد ظریف؛ سید مهدی سجادیه


116. سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-138

دکتر رضا سیمبر


117. الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 123-150

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فیروزه رادفر


118. امام علی(ع) و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 129-158

دکتر علی محسنی


119. کاربست الگوهای تحلیل کنش‌های کلامی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 369-388

رسول بلاوی؛ زهرا ماهوزی


120. مفهوم عدالت در اسلام و غرب

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

دکتر احمد جالینوسی؛ سارا نجف‌پور


121. بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و مسیحیت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

دکتر محمدحسن خانی


122. تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) بر مبنای مراحل رشد شناختی با تأکید بر دوره های تحصیلی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-60

غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ علیرضا امینی زرین


123. نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-74

محمود کریمی؛ سلمان مرتضوی


124. مدلسازی تأثیر «نُرم» در روابط بین‌الملل براساس نظریه بازی‌ها

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-94

مهدی‌رضا درویش‌زاده؛ هادی آجیلی؛ اشکان کریمی دماوندی


125. افراط‌گرایی فرقه‌ای در پاکستان (1979-2001)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-106

فرهاد عطایی؛ شهراد شهوند