تعداد مقالات: 227
بسم الله الرحمن الرحیم
دوفصلنامه علمی دانش سیاسی مستند به مصوبات وزرات عتف، نسبت به نشر و ارایه گواهی پذیرش برای آن دسته از مقاله‌هایی که مراحل داوری و نهایی‌سازی علمی را طی نموده‌ و به تایید تحریریه رسیده‌اند، اقدام می‌نماید. این مقاله‌ها پس از آماده‌سازی بر روی سایت نشریه قرارگرفته و شماره نشر آن‌ها نیز ذکر می‌شود. بطور طبیعی مقاله‌های مورد نظر به هنگام کامل شدن شماره و فرارسیدن زمان انتشار قانونی منتشر شده و در صفحه نخست سایت قرار می‌گیرند.
127. رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها؛ مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاه یزد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-111

محمد عابدی اردکانی؛ سیدمجتبی حسینی


128. استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-116

محمد جمشیدی؛ زکیه یزدان شناس


129. گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر جدید؛ از قیام ژانویة 2011 تا 2016

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-128

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی


130. تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-133

بهنام سرخیل؛ فاتن خزعلی


131. مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

رضا رحمتی


132. اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 113-139

دکتر علی مرشدی‌زاد؛ دکتر زاهد غفّاری هشجین


133. علت‌کاوی انشعاب جریان‌های سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-143

ناصر جمال‌زاده؛ سید محمدصادق کاظمی


134. سیاست‌های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 115-157

دکتر یوسف ترابی


136. پیش‌بینی نقش رسانه‌ها در میزان‌ تمایل شهروندان اصفهان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-138

محمودرضا رهبرقاضی؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج


138. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-150

عبدالمطلب عبدالله؛ ملیحه زارع


139. مسائل فقه سیاسى

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 127-150

دکتر نجف لک‏زایى


140. مقایسه رابطۀ دین و دولت در اندیشۀ ابن‌رشد و آکوئیناس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-161

حسن مجیدی؛ امید شفیعی قهفرخی


141. سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحد آمریکا از منظر نظریۀ پیوستگی جیمز روزنا در سال‌های 1332- 1357ش

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 129-156

دکتر فرهاد عطایی؛ جهانشیر منصوری‌مقدم


142. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-148

نورالله قیصری؛ مصطفی قربانی


143. مشارکت اجتماعی زنان؛ رویکردی اسلامی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-166

محمد رحیم عیوضی؛ غلامرضا کریمی


144. سیاست خارجی دولت انگلستان در قبال بیداری اسلامی: مطالعه موردی مصر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-163

حسین حسینی؛ حجت اله نوری ساری


145. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 135-148

دکتر محمدحسن خانی


146. سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-176

دکتر مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی


147. کشمکش بر سر برندسازی رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا؛ مطالعه موردی جنبش بی‌دی‌اس و دانشگاه هرزلیای رژیم صهیونیستی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-174

سعیدرضا عاملی؛ فؤاد ایزدی؛ فاطمه شفیعی سروستانی


148. جستاری در اندیشه‌های بوم گرایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 159-180

دکتر جلال درخشه


149. محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 389-416

محمدرضا حافظ نیا؛ ریحانه صالح آبادی؛ سید هادی زرقانی؛ سیروس احمدی


150. انقلاب اسلامی و تعالی گفتمان سیاسی شیعه

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

دکتر علی‌اکبر کمالی اردکانی