تعداد مقالات: 227
بسم الله الرحمن الرحیم
دوفصلنامه علمی دانش سیاسی مستند به مصوبات وزرات عتف، نسبت به نشر و ارایه گواهی پذیرش برای آن دسته از مقاله‌هایی که مراحل داوری و نهایی‌سازی علمی را طی نموده‌ و به تایید تحریریه رسیده‌اند، اقدام می‌نماید. این مقاله‌ها پس از آماده‌سازی بر روی سایت نشریه قرارگرفته و شماره نشر آن‌ها نیز ذکر می‌شود. بطور طبیعی مقاله‌های مورد نظر به هنگام کامل شدن شماره و فرارسیدن زمان انتشار قانونی منتشر شده و در صفحه نخست سایت قرار می‌گیرند.
151. مردم‌سالاری در مصر؛ چالشها، موانع و محدودیتها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

کریم رضادوست


152. زمینه‌های ساختاری و کارگزاری نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-90

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم


154. سعادت در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

حسن مجیدی


155. قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-128

محمود کتابی؛ عنایت‌الله یزدانی؛ مسعود رضائی


156. سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-133

علی‌اکبر علیخانی


158. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

مهدی شریعتی فیض آبادی


159. جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت؛ مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال‌استریت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-166

حسین رفیع؛ میثم بلباسی؛ سید محمدجواد قربی


161. تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب ولایت فقیه امام خمینی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 139-162

میثم قهرمان؛ هادی کشاورز


162. مبنایِ عقلی مناسبات دین و دولت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 141-168

دکتر علی‌رضا شجاعی‌زند


163. قومیت از منظر سیاستهای هویت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 143-166

دکتر کاووس سیدامامی


165. نظریة کنش ارتباطی (جهان زیست و سیستم) و نقد اجتماعی- سیاسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 149-166

دکتر محمود شفیعی


166. تحلیلی سازه انگارانه از رفتار دولت های بزرگ با ایران در دوره رضا‌شاه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-181

دکتر محمّد عابدی‌اردکانی؛ روح‌الله نادری‌بنی؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی


167. التزام سیاسی در فقه امامیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-168

اصغرآقا مهدوی


168. تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-180

دکتر علی‌اکبر ولایتی؛ رضا سعیدمحمدی


170. ژاک دریدا؛ شالوده‌شکنی و دموکراسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-170

ساسان کرمشاهی‌؛ علیرضا آقاحسینی؛ جواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی


171. هلال شیعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 152-192

دکتر امیرمحمد حاجی‌یوسفی


172. بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 153-179

دکتر فریبا شایگان


173. چالش‌های سیاسی جهان اسلام و آیندۀ ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 157-185

دکتر محمدرحیم عیوضی


174. بررسی عوامل سقوط رژیم حسنی مبارک و چشم‌انداز تحولات کشور مصر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 163-194

حسین مسعودنیا؛ ندا سعیدی حیزانی


175. تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-198

غلامحسین یوسفی کوپایی؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی