نمایه سال 1391

نویسنده

کارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از اهداف نشر آثار پژوهشی، انتقال اطلاعات و آماده کردن آن برای استفاده است و نمایه‌ها از جمله مناسب‌ترین ابزارها برای تحقّق این هدف‌اند. نمایه هر مدرک، راهنمایی است به محتوای مدرک و مفاهیمی که می‏توان از آن استنباط کرد؛ و هدف اصلی آن مشخص کردن محل درج مطالب در مدرک است. در این معنا، نمایه فهرست الفبایی نام‏ها و موضوعات همراه با نشانی محل درج آنها در مدرک است. طرح نمایه حاضر نیز صرفاً کوششی است به همین منظور. نمایه این دوره فصلنامه که به تفکیک در سه فهرست؛ پدیدآورندگان، عناوین و موضوعات تهیه شده است، شماره‌های 15 و 16 فصلنامه دانش سیاسی را در بر می‌گیرد.

عنوان مقاله [English]

Index of 1391 (Vol 15&16)

نویسنده [English]

  • Reza Diba