شروط سیاسی بی‌ثباتی

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده:در علوم اجتماعی اغلب تئوری‌ها جنبه تعلیلی دارند ولی شناخت علت پدیده‌های اجتماعی از طریق آزمون‌های همبستگی آماریمیسّر نیست. برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی فازیبرای شناخت علت پدیده‌های اجتماعی ابداع شد. در این روش که ریشه‌های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز یک پدیده اجتماعی آزمون می‌شود. در این مقاله تلاش شده است که علت‌های سیاسی بی‌ثباتی شناسایی شوند. به این منظور ابتدا طیف گسترده‌ای از متغیرهای سیاسی مؤثر بر بی‌ثباتی از تئوری‌های علوم اجتماعی احصاء شد، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفت و علت‌های سیاسی بی‌ثباتی شناخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ۱۸ متغیر سیاسی، چهار متغیر فقدان حاکمیت قانون، فساد حکومت، عدم وفاق نخبگان و فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک علت‌های ایجاد بی‌ثباتی سیاسی هستند. 

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Conditions of Instability

نویسندگان [English]

  • Mohammadbaqer Khorramshad 1
  • Abdolmahmoud Mohammadilord 2
چکیده [English]

Most theories in Social Sciences have aspects of causality, but understanding the causes of social phenomena is not possible through statistical correlation tests. To overcome this problem, fuzzy qualitative comparative analysis was developed to identify the cause of social phenomena. Having qualitative roots, this method tests the necessary and sufficient causes for the emergence of a social phenomenon. The present article seeks to identify the political causes of instability. To achieve this goal, a wide range of political variables affecting political instability were first derived from the theories of social sciences. Then these variables were tested experimentally by comparing 183 countries in the world. The results indicated that the following four variables out of 18 political ones are the causes of political instability: lack of rule of law, government corruption, lack of elite consensus and undemocratic political culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political instability
  • Fuzzy-set qualitative comparative method
  • necessary and sufficient causes