مدلسازی تأثیر «نُرم» در روابط بین‌الملل براساس نظریه بازی‌ها

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 استادیار ریاضی دانشگاه تهران

2 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تهران

چکیده

 در رشته روابط بین‌الملل عمدتاً مفاهیم به کار گرفته شده به صورت کیفی، انتزاعی و غیرقابل محاسبه هستند، البته تلاش‌هایی در دهه‌های میانی قرن بیستم در جهت فرموله کردن، قابل محاسبه نمودن و آماری کردن برخی مفاهیم و گزاره‌ها در این حوزه صورت پذیرفته که با نواقص جدّی همراه بوده و به نوعی تلاشی ناکام در جهت ریاضیاتی کردن روابط بین‌الملل محسوب می‌شده است. اما به هر حال استمداد از نمادهای ریاضی و فرموله نمودن گزاره‌ها با در نظر گرفتن غیرقطعی بودن نتایج و انسانی بودن این حوزه، امری قابل اعتنا و مفید است، و به فهم دقیق‌تر پدیده‌ها در شرایط پیچیده کمک می‌کند. چارچوب نظریه بازی‌ها، در ادبیات تئوریک بازدارندگی، در زمره چنین اهتمامی محسوب می‌شود که در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم تلاش‌های وافری در جهت توسعه این نظریه و مد‌ل‌های آن و قابل محاسبه و فرموله کردن مفاهیم و دال‌های کیفی در روابط بین‌الملل در اروپا و آمریکا صورت گرفته است. از سوی دیگر، نظریه‌های روابط بین‌الملل در دهه‌های اخیر جهت‌گیری روشنی به سمت دخیل کردن نرم‌ها و هنجارها در ادبیات و تحلیل خود داشته‌اند. تلاش نگارندگان در این مقاله بررسی نحوه تأثیرگذاری و مداخله نرم‌ها در حوزه روابط بین‌الملل از طریق نمادین و فرموله نمودن این مفاهیم در چارچوب تقریرات جدید در نظریه بازی‌هاست. در واقع تلاش نگارندگان در این نوشتار پاسخ به این پرسش است که «نرم‌ها، چه وقت، چگونه و تا چه میزان بر عملکرد کشورها در روابط بین‌الملل تأثیرگذارند».

عنوان مقاله [English]

Modeling of The Effect of "Norm" on International Relations Based on Game Theory

نویسندگان [English]

  • Mehdi Reza Darvishzadeh 1
  • Hadi Ajili 2
  • Ashkan Karimi Damavandi 3
چکیده [English]

The concepts being used in international relations are mostly qualitative, subjective and incalculable. However, in the middle decades of the twentieth century, some efforts had been carried out in order to make some of the concepts and propositions of this field formulated, calculable and statistical. This process suffered serious shortcomings and proved fruitless in making international relations computable. However, making use of mathematical symbols and formulizing the propositions, while knowing the uncertainty of results and being a human related issue, is significant and useful and contributes to better understanding of phenomena in complex conditions. The framework of Game Theory, in the theoretical  literature of deterrence is amongst these concerns. In the early years of the twenty-first century arduous endeavors have been made to develop this theory and its models making its concepts and qualitative signs formulized and calculable in the European and American International relations. On the other hand, in recent decades, international relations theories have had a considerable tendency towards involving norms in their literature and analysis. In the present article the authors seek to study the ways in which norms affect and intervene in the field of international relations through symbolizing and formulating these concepts within the new versions of Game Theory. Actually the authors have tried to answer the following question: "When, how and to what extent can norms affect the performance of the countries in international relations?".