مفهوم عدالت در اسلام و غرب

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مفهوم عدالت در اسلام و غرب


دکتر احمد جالینوسی


سارا نجف‌پور


چکیده: اسلام، آخرین دین الهی و راه نجات بشریت، بر عدالت تاکید بسیار داشته و آن را از زوایای مختلف تعریف و تبیین کرده است که متأسفانه به دلیل کم‌توجهی شماری از اندیشمندان گاه از این مفهوم اساسی سوءبرداشت‌هایی شده است، به طوری که در مواقع و برهه‌هایی از تاریخ چیزی جز نام آن باقی نمانده است.


مسئله‌ای که برای دوستداران دانش در این عرصه پیش می‌آید، شناخت حقیقت عدالت و پذیرش یکی از تعاریف متفاوت آن به عنوان جهان‌بینی خود بوده است.


این مقاله در پی فهم این موضوع است که آیا عدالت اسلامی از لحاظ مفهومی با تعاریفی از عدالت که توسط اندیشمندان غیردینی به ویژه غربی ارائه شده، قابل انطباق است و یا اینکه اساساً مفهومی متفاوت را بیان می کند؟


فرضیه این مقاله این است که بسیاری از اندیشمندان مذکور در تعریف و تفسیر مفهوم عدالت تا حد بسیار زیادی راه صحیح را پیموده‌اند. اما ایرادی که به آن‌ها وارد است، این است که تنها به یک بعد از حقیقتی چندبعدی پرداخته و دیگر ابعاد و ارکان آن را مورد توجه قرار نداده‌اند؛ در حالی که اسلام با نگرشی جامع به این موضوع پرداخته و عدالت را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است، به گونه‌ای که در جامعۀ اسلامی حقی از کسی ضایع نشود. در این راستا مقالۀ حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با بهره‌مندی از ابزار کتابخانه‌ای ابتدا سیر تطور عدالت در غرب و اسلام را مطالعه کرده و سپس آن‌ها را به صورت منطقی مقایسه کرده است. این پژوهش از منابع متعدد و متنوعی بهره جسته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به منابع دستۀ اولی چون قرآن کریم، نهج‌البلاغه، آثار افلاطون، شهید مطهری و... اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Concept of Justice in Islam and the West

نویسندگان [English]

  • Dr. Ahmad Jalinusi 1
  • Sara Najafpur 2
چکیده [English]

The Concept of Justice in Islam and the West


Dr. Ahmad Jalinusi


Sara Najafpur


Islam, as the final divine religion and the true way of the salvation of humanity has largely emphasized justice elaborating and defining it from various angles. Unfortunately, this basic concept has sometimes been misunderstood due to the negligence of certain thinkers. So at certain historical junctures, there is no trace of justice but its name.


A matter of concern for scholars in this field is knowing the true meaning of justice and adopting one of its various definitions corresponding to their world view.


The present article seeks to find out whether the concept of Islamic justice is compatible with the definitions of justice given by secular, particularly western, thinkers, or it is a totally different concept.


The hypothesis of the article suggests that many of these thinkers have followed the right way in defining and expounding the concept of justice to a considerable extent. The only problem with them is that they have dealt with just one aspect of a multidimensional issue disregarding other dimensions and bases. However, Islam has seen justice from different perspectives adopting a comprehensive view on the subject, the result of which would be the satisfaction of everybody,s reight in the Islamic just society.


The present article studies firstly the gradual development of the concept of justice in Islam and the west, applying the descriptive, analytical, and comparative methods and benefiting from library method facilites. Further, it compares them in a logical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (p.b.u.h)
  • Plato
  • Justice
  • Allama Naini
  • Farabi
  • Marx
  • Mutahhari