انقلاب اسلامی و تعالی گفتمان سیاسی شیعه

نوع مقاله: سیاست اسلامی

نویسنده

دکترای علوم‌سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انقلاب اسلامی و تعالی گفتمان سیاسی شیعه


دکتر علی‌اکبر کمالی اردکانی


چکیده: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی بر مبنای نظریۀ ولایت فقیه، زمینۀ رشد و تعالی اندیشۀ سیاسی در میان شیعیان را، که در یک قرن اخیر سرعت یافته بود، کامل کرد. انباشت تجربیات تاریخی علما و اندیشمندان شیعه از هنگام انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، آراء ابتکاری و بی‌بدیل امام خمینی(ره) و سرمایه گران قدر سه دهۀ حاکمیت جمهوری اسلامی،‌ باعث گردید که زمینه‌های درک درست مفاهیم و نهادهای سیاسی مدرن در گفتمان سیاسی نوین شیعه فراهم شود. به این ترتیب، برای اولین‌بار شیعیان توانسته‌اند با استفاده از ابزار اجتهاد، مهم‌ترین چالش‌های رو در روی خود ناشی از ادامه روند تنازع و برخورد سنت و مدرنیته را پاسخ دهند و از مرحلۀ تقلید از الگوها و مدل‌های وارداتی، وارد مرحلۀ تأسیس، یعنی بومی‌سازی و نظریه‌پردازی بر اساس منابع اصیل اسلامی شوند. نظریه‌پردازی در باب ساختار حکومت اسلامی در عصر حاضر و نظریۀ مردم‌سالاری دینی از ثمرات این گفتمان نوین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution and the Promation of the Political Discourse of Shia

نویسنده [English]

  • Dr. Ali Akbar Ardakani
چکیده [English]

Islamic Revolution and the Promation of the Political Discourse of Shia


Dr. Ali Akbar Kamali Ardakani


The victory of the Islamic Revolution of Iran and the establishement of the Islamic Republic system based on the theory of the Guardianship of the Jurisprudent completed the backgrounds of the growth and sublimity of political thought among Shia, a fact having emerged and flourished in the recent century.


The accumulation of historical experiences of Shiite scholars and thinkers from the Constitutional Revolution till the victory of the Islamic Revolution, novel and matchless initiatives of Imam khumeyni, and invaluable asset of three decades of the government of the Islamic Republic brought about necessary conditions for the proper understanding of modern political concepts and institutions in the modern political discourse of Shia.


Thus Shia, for the first time, have managed to tackle the challenges facing them on the clash of tradition and modernity, benefiting from the instrument of Ijtihad (independent authority of Muslim jurists in legal matters).


They have succeeded in entering the stage of instituting the Islamic system, i.e customizing and theorizing based on pure Islamic sources. Theorizing on the structure of the Islamic government in the contemporary age and the theory of religious democracy are among the fruits of this modern discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Discourse
  • discourse development
  • Shia