نقش سیاسی بازار: تحلیل تحوّلات دهه اول جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مسایل سیاسی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازار سنّتی ایران به ‌عنوان یکی از گروه‌های تأثیرگذار در جامعه مدنی، مطرح بود و توانست در اتحّاد با روحانیون نقش مهمّی در تحدید دولت پهلوی‌ها و پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب، رابطه‌ی بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، فرضیه مقاله تدوین شد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازاری‌های سنّتی به جامعه سیاسی وارد شدند و در بعضی از جایگاه‌های سیاسی‌ـ اقتصادی کشور حاضر شدند و از این طریق قدرت خود را در جامعه مدنی از دست دادند. پس از ارائه‌ شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر می‌رسد فرضیه فوق به واقعیت‌های بازار پس از انقلاب اشاره می‌نماید. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد. یعنی، با پیوستن بخشی از بازار به دولت، شاهد شکل‌گیری دو گروه اجتماعی و سیاسی از بازار در ایران هستیم که هر یک کارویژه‌های خاص خود را داشته‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Political Role of Bazar: A Development Analysis in the First Decade of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Dr. Ali Hazeri 1
  • Mahdi Feremi 2
چکیده [English]

Before the Islamic Revolution of Iran, the traditional Bazar was acting as an influential element in the civil society and could in collaboration with the clergy play an important role in putting the Pahlavi’s regime under pressure and bringing victory to the Islamic Revolution. In the post-Revolution era, however, the relation between Bazar and the State changed dramatically. To study this change, the hypothesis of this article has been made. This is a time when the traditional Bazar formally got engaged in politics and took up positions, hence losing some of its previous status in the civil society. After presenting some evidence through the historical research method, it seems the hypothesis can explain the realities of Bazar after the Revolution. The research results show that in the first decade after the Revolution we witness the formation of two different social and political sections in Iran’s Bazar, each having its own specific function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bazar
  • State
  • The Islamic Revolution
  • the Islamic Republic of Iran
  • Civil Society
  • Qarzolhassaneh Funds (Interest-Free Loans)
  • Ta’zirat( Discretionary Punishment)