وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

چکیده

این مقاله سعی دارد به مطالعه نقادانه وضعیت موجود مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد تا ضمن کشف انواع مطالعات موجود، چرایی عدم تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز بررسی نماید. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است ‌که آخرین وضعیت مطالعاتی و تحقیقاتی درباره استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و چرا جمهوری اسلامی ایران از یک سند مدون و رسمی استراتژی امنیت‌ ملی برخوردار نیست؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی و نقد ادبیات موجود شامل مطالعات و تحقیقات مکتوب و در دسترس در‌باره سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. این مقاله با بررسی آخرین مطالعات در حوزه تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به این نتیجه می‌رسد که این روش‌ها بیش از آنکه به یک سند استراتژیکِ آینده‌نگر شباهت داشته باشند، تحلیل‌هایی هستند که می‌توانند «روش مبتنی بر مؤلفه‌های استراتژی» را در رسیدن به یک سند مدون و برنامه‌ای برای عمل یاری رسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation Status of Compiling the Charter of I.R of Iran's National Security Strategy

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Haji Yousefi 1
  • Ali Bogheiri 2
چکیده [English]

 
This is to make a critical study of the present investigation status of drafting the charter of I.R of Iran's national security strategy in order to find out the reason of having produced no charter so far. The question is, therefore, about the latest research development in this regard and the absence of such a document. To answer the question the available written literature about the issue is investigated and it is concluded that the existing methods are far from formulating a forward - looking strategy, but they are rather kind of surveys that can assist the strategically - based method in attaining a practical charter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • strategy charter
  • the Islamic Republic of Iran
  • study and investigation status
  • science assessment