مشارکت اجتماعی زنان؛ رویکردی اسلامی

نوع مقاله: علوم سیاسی از منظر ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و مدیر گروه آینده‌پژوهی

2 استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران و دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو

چکیده

ورود زنان به حوزه‌ای فراتر از محدوده تعریف‌شده خانواده و مسئولیت‌پذیری در جامعه و انجام فعالیت‌هایی که به‌صورت فردی قابل تحقق نیست، به‌منزلة ورود به عرصه حضور و مشارکت اجتماعی است.
روند تحول در حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زنان در طول تاریخ کند و همواره با حساسیت همراه بوده است. در پی ظهور اسلام، رویه‌ها و قواعد متحجرانه نسبت به زنان و دختران به‌شدت منع گردید و قرآن و سنت رویه‌های حمایت‌گونه از حقوق و مسئولیت‌های زنان را ارتقاء بخشیدند.
رکود روندهای حضور اجتماعی زنان در سده‌های پس از ظهور اسلام به‌ویژه در سده‌های میانی موجی از جنبش‌های و نهضت‌های مساوات‌طلبانه زنان و مردان را در قالب مفاهیم فمینیستی در پی داشت که با افراط و تفریط‌هایی مواجه گشت و بنیاد خانواده را در جوامع غربی به‌شدت متزلزل کرد. این رویه‌های غلط، رجوع مجدد به قرآن کریم و سنت نبوی را در خصوص نحوة مشارکت اجتماعی زنان به‌عنوان یک ضرورت نه‌تنها پیش روی مسلمانان بلکه کلیه افراد جامعه بشری قرار داد. در این مقاله ضمن بررسی آداب حضور اجتماعی از منظر قرآن و سنت و آسیب‌شناسی نگاه‌های افراطی به حضور اجتماعی زنان، الگوی حضور اجتماعی آن‌ها با نگاه دینی در پرتو تجربه عملی نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از دین مبین اسلام است، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women’s Social Participation, an Islamic Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Eyvasi 1
  • Gholamreza Karimi 2
چکیده [English]

By social participation we mean women's entering into an activity well beyond the common household duties and responsibilities, and their doing things which can't be achieved individually.
The evolution of women's social duties and rights in history has been too slow and combined with sensitivities. Islam came and forbid any sort of irrational and prejudiced treatment of women, and instead it promoted protective rights in favor of women and their responsibilities. Low social participation of women in post-Islamic centuries gave rise to a wave of egalitarian and feminist movements sometimes leading to extremist stances and shaking the foundations of family life, especially in western countries. This faulty trend brought once again the Quranic viewpoint about the role of women in society back into focus for both Muslim societies and the whole mankind. In this article there is a reference to the Quran and the Prophet's traditions to shed light on rules of conduct pertaining to women's social presence in the light of the practical experience achieved by the model presented by the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social participation
  • Women
  • Family
  • The Holy Quran
  • Tradition