دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-224 (سال سوم، پاییز و زمستان 1386) 
4. ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

صفحه 85-111

دکتر عنایت‌الله یزدانی؛ مرتضی شجاع


5. اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

صفحه 113-139

دکتر علی مرشدی‌زاد؛ دکتر زاهد غفّاری هشجین