دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-148 
1. تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان

صفحه 5-26

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی


2. تحلیل نقش انجمن‌های صدر مشروطیت در سقوط مجلس اول

صفحه 27-42

محمد سلطانی‌فر؛ علیرضا باقری ده‌آبادی


3. تحلیل گفتمانی نامة تنسر:

صفحه 43-62

عباسعلی رهبر؛ احمد زارع؛ محسن سلگی


4. نقش هیئت‌های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی

صفحه 63-82

زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد؛ هانیه خدادادی


6. قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

صفحه 107-128

محمود کتابی؛ عنایت‌الله یزدانی؛ مسعود رضائی