دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-210 
5. رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی

صفحه 117-140

سیدمهدی میرعابدینی؛ سید محمد رضا احمدی طباطبایی


7. مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی

صفحه 163-187

احمدعلی قانع؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ احسان آهنگری