1. بررسی تطبیقی الگوی عدالت از منظر شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر

صفحه 1-34

حسن مجیدی؛ مهدی امیدی


2. «رأی فرهنگی» و گذر از شکاف‌های طبقاتی و سنتی: مطالعه موردی انتخابات 2017 فرانسه

صفحه 35-62

حجت‌الله ایوبی


3. الگوی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی

صفحه 63-95

رسول یوسفی رامندی


4. عدالت و سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت‌ها

صفحه 97-131

جلال درخشه؛ حمید هوشنگی


5. سیاست خارجی دولت انگلستان در قبال بیداری اسلامی: مطالعه موردی مصر

صفحه 133-163

حسین حسینی؛ حجت اله نوری ساری


6. تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها

صفحه 165-198

غلامحسین یوسفی کوپایی؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


7. دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 199-228

غلامرضا خواجه سروی؛ سید جواد حسینی