دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-590 
6. طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)

صفحه 417-442

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور


8. ولایت فقیه در اندیشه آیت الله مهدوی کنی (ره)

صفحه 465-488

هادی طحان نظیف؛ سجاد قلیچ پور؛ امین الله پاک نژاد


9. ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396-1357)

صفحه 489-514

حسین مسعودی پور؛ حسین کریمی فرد؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده