1. نقش فناوری های نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

صفحه 361-386

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی


2. جامعه شناسی تاریخی تفهّم ذهنیت دواندیش در سنت سیاسی ایران دوره مدرن

صفحه 387-410

عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی


3. بازخوانی مشروعیت دوپایه از منظر آیت الله سیدمحمدباقر صدر

صفحه 411-432

حسین علی سعدی


4. صورت بندی لوازم سیاسی خوشبختی در حکمت متعالیه

صفحه 433-460

امید شفیعی قهفرخی؛ میثم بهارلو


5. تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 461-486

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


6. تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 487-512

زاهد غفاری هشجین؛ ایوب نیکونهاد


7. تضعیف حقوق بشر در غرب (مطالعه موردی: حقوق پدران و پسران با تأکید بر جنبش فمینیسم در آمریکا)

صفحه 513-536

علی غلامی


8. تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

صفحه 537-562

احسان فلاحی؛ علی امیدی


9. تحلیل پیشینه حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 563-598

سید ابوالحسن فیروزآبادی؛ جواد احمدآبادی آزادی


10. تحلیل مولفه های هوش سیاسی درمدیریت منازعات سیاسی

صفحه 599-620

محمد مهدی گلشاهی؛ عباسعلی رهبر؛ مژگان نیک سیرت فر


11. الگوی تحلیلی فعالیت اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای

صفحه 621-648

مجید مبینی مقدس؛ نرگس عبدسرمدی؛ کریم خانمحمدی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


12. نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

صفحه 649-670

اصغر میرفردی؛ ماندانا کریمی؛ کورش عیسائی خوش


13. استکبارستیزی در اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمۀ ا لله علیه)؛ با تکیه بر مفهو مشناسی استکبار در تفسیر المیزان

صفحه 671-696

محمد صادق نصرت پناه؛ مسعود بخشی


14. تاثیر جنگ تحمیلی بر قدرت منطقه‌ای ایران: 1380-1359

صفحه 697-723

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفصل شکوری