راهنمای نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی دانش سیاسی

راهنمای جامع تهیه و نگارش مقاله

نویسنده محترم.سلام علیکم

ضمن تشکر از جنابعالی جهت ارسال مقاله برای دو فصلنامه علمی «دانش سیاسی»؛ به منظور سرعت بخشیدن و افزایش دقت در فرآیند دریافت، ارزیابی، نهایی‌سازی، پذیرش و چاپ مقاله ‌؛ مهمترین نکات مربوط به تهیه و نگارش مقاله ‌به شرح زیر ارائه می‌گردد. خواهشمند است در فایل ارسالی، موارد زیر رعایت گردد تا در زمان کوتاه‌تری موفق به پذیرش مقاله شما شویم. با تشکر از همکاری آن پژوهشگر محترم.

 توجه

رعایت راهنمای حاضر مورد تاکید بسیار است. زیرا در مراحل مختلف داوری این نکات توسط داوران، دبیر تخصصی، ویراستار ادبی و سردبیر نشریه کنترل و در نهایت متن پذیرس می شود.بنابراین اگرچه رعایت این استانداردها قدری زمان بر است، اما در مجموع به مدیریت بهتر زمان در پذیرش و نشر مقاله کمک می کند.در صورت عدم رعایت ، متن به نویسنده محترم برا یاصلاح، بازگشت داده می شود و بطور طبیعی رفت و برگشت مقاله ، زمان بر بوده و به طولانی شدن فرآیند پذیرش و نشر مقاله منجر می شود.

با این توضیح،

مطالعه دقیق و رعایت اصول راهنمای نویسندگان، در تهیه و ارسال مقاله برای نشریه دانش سیاسی ضروری است.  


الف. ساختار و حجم مقاله 


 مقاله ها از حیث ساختاری به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. نویسنده لازم است مقاله خود را در قالب یکی از این دو الگو- متناسب با موضوع و روش تحقیق - سازماندهی نماید.

 

الف- 1. ساختار کلی مقاله هایی که دربردارنده یافته ها و تحلیل های آماری است، به شکل زیر باشد:

چکیده

(بدون درج شماره) مقدمه

1. پیشینه تحقیق

2. مبانی مفهومی و نظری

3. روش شناسی

4. تحلیل یافته‌ها

1-4.یافته های توصیفی

2-4.یافته های تحلیلی

3-4.یافته های استنباطی

(بدون درج شماره) نتیجه گیری

(بدون درج شماره) یادداشت‌ها

(بدون درج شماره) کتابنامه

نکته(1).منظور از «بدون درج شماره»، این است که رقم 1 برای پیشینه استفاده شود و در ادامه سایر تیترها شماره گذاری شود. فقط در چند مورد شماره قبل از تیتر لازم نیست : مقدمه، نتیجه گیری،یادداشت ها، کتابنامه.

نکته(2).از کاربرد عناوینی چون «بحث» و یا «بحث و نتیجه‌گیری» به عنوان تیتر در این گونه مقاله ها،  خودداری شود و تحلیل ها ذیل عنوان تحلیل یافته ها به شکل بیان شده، بیاید.

نکته(3). نتیجه گیری و تحلیل با هم ادغام نشود. نتیجه گیری مستقل و در قالب استاندارد نوشته شود.

 

الف- 2. ساختار کلی مقاله هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی نوشته می شود ، به شکل زیر است:

چکیده

(بدون درج شماره) مقدمه

1. پیشینه تحقیق

2. مبانی مفهومی

3.مبانی نظری و الگوی تحلیل

تیتر شماره 4 و بعد از آن، متناسب با الگوی تحلیل انتخاب شده ،خواهد بود.

(بدون درج شماره) نتیجه گیری

(بدون درج شماره) یادداشت‌ها

(بدون درج شماره) کتابنامه

 

نکته(1).در این مقاله ها تا تیتر شماره 3 استاندارد و واحد است.اما از تیتر شماره 4 بستگی به نظریه و الگوی تحلیلی دارد که نویسنده در مقاله انتخاب می نماید.بر این اساس شماره های بعدی تعریف می شود.مثال:

اگر محققی از نظریه امنیت ایجابی برای تحلیل موضوع استفاده می کند، طبعا تیترهای 4 و 5 و 6 خواهد داشت. چرا که نظریه ایجابی دارای سه رکن اصلی بوده(خواسته ها، داشته ها، وضریب ایدئولوژیک) و تیترهای 4 و 5 و 6 ناظر بر این سه رکن می باشد. اما اگر محقق از نظریه امنیت سلبی استفاده نماید ، فقط تیترهای شماره 4 و 5 خواهد داشت.چرا که نظریه سلبی دارای دو رکن(منافع و تهدیدات) است.

نکته(2).بحث روش در این گونه از مقاله ها ،در قالب یک تیتر فرعی درون مقدمه می‌آید. این بحث به عنوان آخرین تیتر فرعی مقدمه، مطابق الگوی مذکور در  بند ث-2  لازم است باشد( که در ادامه آمده است).

نکته(3).منظور از «بدون درج شماره»، این است که رقم 1 برای پیشینه استفاده شود و در ادامه سایر تیترها شماره گذاری شود. فقط در چند مورد شماره قبل از تیتر لازم نیست : مقدمه، نتیجه گیری،یادداشت ها، کتابنامه.

 

الف-۳.حجم مقاله به گونه ای مدیریت شود که بیش از 8000 کلمه نشود(از ابتدا تا به انتها با احتساب همه بخش های مقاله). 


  ب. عنوان مقاله 


ب-1.کوتاه و گویا بودن عنوان

عنوان مقاله لازم است «کوتاه»، «گویا» و در ارتباط کامل با محتوای مقاله باشد.از کاربرد عناوین طولانی که متغیرهای مختلف مقاله در آن بصورت توصیفی آمده؛ خودداری شود.

ب-2.کاربرد پرانتز در عنوان

در صورت نیاز به ذکر اطلاعات تکمیلی خاصی در عنوان، از پرانتز استفاده شود. این موارد می تواند مثلا (مطالعات موردی.....) باشد.مثال:       

ارتباط مشارکت سیاسی با رفتار انتخاباتی

(مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری در ایران)

 

ب-3.ننوشتن عنوان فرعی

برای عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی(تیتر دوم) که کارکرد تشریحی و توضیحی دارد، استفاده نشود؛ چرا که طولانی شدن عنوان را در پی دارد.مؤلفه های ضروری مورد نظر مؤلف،در همان عنوان اصلی گنجانیده شود. 

 

 ب-4.ارایه توضیحات ضروری عنوان در پاورقی

عنوان در دو حالت نیازمند پاورقی است:

اول.در مواقعی که مقاله برگرفته از پایان نامه و یا رساله باشد.

دوم.در مواقعی که مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و یا طرح مورد حمایت موسسه ای باشد.

نکته(1).شیوه نگارش پاورقی توضیحی به این صورت است :

درج ستاره در آخر عنوان ، سمت بالا و نگارش توضیح در پاورقی در همان صفحه.

نکته(2).اطلاعات مربوط به پاورقی توضیحی اگر پایان نامه و یا رساله باشد، عبارتند از:

عنوان پایان نامه و یا رساله/ استاد راهنما و مشاوران/ دانشگاه یا موسسه/ مقطع تحصیلی/ وضعیت دفاع/ تاریخ دفاعیه و نمره در صورت انجام دفاعیه .

نکته(3).اطلاعات مربوط به پاورقی توضیحی اگر پروژه تحقیقاتی و یا طرح حمایتی باشد، عبارتند از:

عنوان پروژه/ سازمان سفارش دهنده و یا حامی/ اتمام یا عدم اتمام پروژه/ تاریخ اتمام-در صورت اتمام.

نکته﴿4﴾.درج عنوان سازمان حامی و یا سفارش دهنده، به معنای موافقت آن نهاد با نشر مقاله است. بنابراین محقق/محققان لازم است قبلا نسبت به دریافت موافقت سازمان مزبور اقدام نموده باشد/باشند.در غیر این صورت مسئولیت پاسخ گویی به نهاد مربوط تماما بر عهده نویسنده/ نویسندگان خواهد بود.ضمنا در صورت اثبات تخلف نویسنده/ نویسندگان، موضوع در قالب اصل سلامت پژوهش و رعایت اصول اخلاقی، به عنوان یکی از مصادیق تخلف توسط نشریه بررسی و تصمیم گیری می شود. 


پ. نام نویسندگان 


پ-1. نگارش اطلاعات کامل نویسنده/ نویسندگان


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی(مثلا : مربی/استادیار/ دانشیار/ استاد... یا دانشجوی مقطع خاصی ...)

وابستگی علمی (مثلا: هئیت علمی/ دانشجو یا همکار علمی و ...)

دانشگاه / موسسه علمی (نام کامل و رسمی دانشگاه و یا موسسه مورد نظر نوشته شود)

گروه علمی(گروه علمی ای که نویسنده و ابسته به آن است بصورت کامل نوشته شود.دانشجویان نیز رشته و گرایش خود را ذکر نمایند)

نکته(1). لازم است شهر محل استقرار دانشگاه و یا موسسه نیز ذکر شود.

نکته(2). در مواردی که دانشگاه یا موسسه، دارای واحدها/ پردیس ها/ شعبه های مختلف است، حتما نام کامل نوشته شود تا مشخص باشد.مثلا دانشگاه آزاد اسلامی، کفایت ندارد. واحد و شهر آن نیز لازم است، بیان شود.

 

 پ-2. نگارش ایمیل

ایمیل دانشگاهی نویسنده/ نویسندگان ذکر شود. سعی شود از ایمیل‌های Gmail یا Yahoo استفاده نشود و ایمیل‌های دانشگاهی ذکر شود. درج ایمیل دانشگاهی ضروری است و سایر موارد جنبه تکمیلی دارد و می‌تواند باشد یا حذف گردد.

 

 پ-3.نویسنده مسئول

نویسنده مسئول- در مواردی که چندین نویسنده است- درون پرانتزمشخص شود.

پ-4.شماره پژوهشگر

شماره پژوهشگری نویسندگان، درج گردد.این شماره از طریق سامانه  ORCID  قابل دریافت است و محل درج آن در پاورقی‌ای است که هر نویسنده را معرفی می کند.

پ-5.ترتیب نویسندگان

در صورت تعدد نویسندگان، لازم است ترتیب نویسندگان حسب میزان نقش آن ها در ذکر اسامی لحاظ گردد. دفتر نشریه ترتیب اعلام شده را مبنا قرار می‌دهد؛ لذا در نگارش آن دقت گردد.مسئولیت این بند تماما بر عهده ننویسنده مسئول است. 


ت. چکیده فارسی


ت- 1.حجم چکیده

حجم چکیده، بین 250 تا 300 کلمه است.

ت-2. محورهای چکیده

از حیث محتوایی چکیده باید محورهای زیر را (به ترتیب) داشته باشد:

بیان مساله/ اهمیت مساله/ سؤال اصلی مقاله/ روش پژوهش/ فرآیند رسیدن به پاسخ سؤال اصلی/ دستآورد نهایی حاصل آمده یا همان پاسخ بدست آمده برای سؤال اصلی. این قسمت خیلی مهم است و باید جمله‌ای باشد که نوآوری مقاله را برساند.

نکته(1).در چکیده لازم نیست عناوین بیان مساله، اهمیت، ضرورت و...بیاید، بلکه فقط توضیح آن ها بصورت یک متن واحد می‌آید.لذا از این عناوین به عنوان تیتر فرعی در متن چکیده استفاده نشود.

ت-3. نگارش واژگان کلیدی

نکته(1).تعداد واژگان کلیدی بین 6 تا 10 مورد است.

نکته(2).واژگان کلیدی باید استاندارد باشد؛(Jel) و-مثلا- از بازنویسی همه واژگان آمده در عنوان مقاله خودداری گردد. کلماتی چون بررسی، روابط، … که بعضا در عنوان می‌آید، کلیدواژه نیستند. کلیدواژه‌ها مفاهیم اصلی بکاررفته در یک متن هستند (نه صرفا در عنوان) که از طریق جستجوی آن ها باید متن شما در سامانه های تخصصی قابل دسترسی باشد.

نکته(3).کپی ننمودن چکیده:چکیده با مقدمه کاملاً تفاوت دارد؛ هم از حیث نحوه نگارش و هم از حیث حجم آن. بنابراین از کپی نمودن برخی جملات مقدمه به عنوان چکیده خودداری شود. چکیده لازم است، پس از اتمام تحقیق و تدوین مقاله، نگاشته شود.

نکته(4). واژگان کلیدی بر اساس حروف الفبا مرتب شوند.

نکته(5).همان واژگان کلیدیی که در فارسی آورده شده باید به انگلیسی برگردان گردد. 

نکته(6).با توجه به تفاوت ترتیب الفبای فارسی و انگلیسی باید توجه داشت که واژگان کلیدی در چکیده انگلیسی لازم است بنا به ترتیب الفبای انگلیسی باشد.به عبارت دیگر ترتیب حروف الفبای فارسی در آنجا ملاک نیست. 


ث. مقدمه


 ث-1. حجم مقدمه

حجم مقدمه بین 15 تا 20 سطر است.

ث-2. محورهای مقدمه در مقاله هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی تهیه شده اند:

بیان مساله:

اهمیت:

ضرورت:

اهداف: [شامل هدف اصلی و اهداف فرعی].

سؤال‌ها: [شامل سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی].

فرضیه:(در مواردی که مقاله فرضیه آزما نیست ذکر همین جمله کفایت دارد)

روش:(توضیحات در ادامه می آید)

 

 ث-3. محورهای مقدمه در مقاله هایی که در قالب تحلیل آماری و کمی تهیه شده:

بیان مساله:

اهمیت:

ضرورت:

اهداف: [شامل هدف اصلی و اهداف فرعی].

سؤال‌ها: [شامل سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی].

فرضیه:

 

نکته(1). عناوین بالا (بیان مساله تا آخر) در مقدمه به ترتیب بیان شده، ذکر شود و مطالب نویسنده در مقابل هر یک بصورت مشخص بیاید.از نگارش مقدمه بصورت کلی و دربردارنده موضوعات بالا بصورت درهم، خودداری شود.

نکته(2). بطور متوسط بین 2 تا 4 سطر - به تناسب و بنا به نیاز- به هر تیتر فرعی مقدمه اختصاص یابد و از ارایه توضیحات طولانی خودداری گردد.با توجه به مخاطبان تخصصی نشریه، نیاز به بیان مفصل مطالب نیست.فقط در خصوص روش این ملاحظه استثنا می خورد که در نکته 4 به آن اشاره شده است.

 

ث-۴.توضیح بیان مساله

در بیان مساله باید زمینه ورود به بحث اصلی ارائه شود و این که مقاله حاضر قراراست به چه مساله‌ای بپردازد.بنابراین به موضوعات کلی و حاشیه ای پرداخته نشود و صرفا مساله برجسته گردد.

ث-۵.توضیح اهمیت

اهمیت وجه ایجابی دارد و بیان می‌کند که چرا این تحقیق انجام شده است. در مقام نگارش اهمیت می توان به طیف متنوعی از اهمیت مساله، پژوهش، نتایج حاصل از آن و از این قبیل، استناد نمود.اهمیت لازم است بصورت مختصر، مفید و مستند نوشته شود.

ث-۶.توضیح ضرورت

ضرورت وجه سلبی دارد و به این سؤال، پاسخ می‌دهد که اگر پژوهش حاضر انجام نشود، چه ضررهایی احتمال دارد، رخ دهد. بنابراین می تواند طیف متنوعی از ضرورت های نظری تا کاربردی را شامل شوود. ضرورت لازم است بصورت مختصر، مفید و مستند نوشته شود.

ث-۷.توضیح اهداف

نکته﴿۱﴾.هدف یعنی مقصدی که نویسنده از پاسخ گویی به سوال اصلی و سوال های فرعی دنبال می نماید.

نکته﴿۲﴾.اهداف نباید عین سؤال‌ها باشند و به بازنویسی خبری سؤال‌ها تبدیل شوند. اهداف باید متناسب با سؤال‌ها باشند.تاکید بر تناسب باشد و نه انطباق.

مثال/ اگر در مقاله ای قراراست به این سوال اصلی پاسخ داده شود که تاثیر مشارکت بر مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟؛ آنگاه هدف اصلی نباید این گونه نوشته شود که: هدف اصلی محقق آن است که تاثیر مشارکت سیاسی بر مشروعیت را در ایران نشان دهد.این تکرار سوال است با شیوه خبری.بلکه می توان به طیفی از اهداف نظری و یا عملی برای این پژوهش با توجه به محتوا اشاره داشت. مثلا: هدف اصلی محقق می تواند هدفی نظری باشد که به تبیین و تشریح گفتمان اسلامی در این زمینه کمک نماید؛ یا می تواند هدفی کاربردی داشته باشد که به آسیب شناسی تجربه مشارکت مردم در ایران ناظر باشد.به همین ترتیب باید اهداف فرعی ارتباط و تناسب با سوال های فرعی داشته باشند، اما  به بازنویسی خبری سوال های فرعی ، تبدیل نشوند.

نکته(۳).تناسب بین اهداف و سوال ها به معنای انطباق تک به تک –ضرورتا- نیست. به این معنا که برای یک هدف فرعی چه بسا لازم باشد دو سوال فرعی و یا بیشتر طراحی شود و برای هدف فرعی دیگری ، فقط یک سوال طراحی شود.آنچه که مهم است، وجود ارتباط بین اهداف و سوال ها است. 

 

ث-۸.توضیح سوال ها

نکته﴿۱﴾.سوال اصلی و سوال فرعی به صورت تفکیکی ارایه شوند.

نکته﴿۲﴾.سؤال ها صریح ، شفاف و با درج علامت سوال باشد.

نکته(۳).سوال ها نباید ترکیبی (یا خوشه ای) باشند. منظور از سوال ترکیبی و یا خوشه ای آن است که ظاهرا یک سوال باشد اما درون آن چند سوال دیگر مطرح شده باشد.

مثال:

نمونه سوال نادرست:

مولفه های سرمایه اجتماعی در گفتمان اسلامی و سکولار کدامند و اولویت بندی  آن ها چگونه است؟

نحوه نگارش درست سوال :

سوال بالا درست نوشته  نشده و حاوی 4 سوال به شرح زیر است:

مولفه های سرمایه اجتماعی در  گفتمان سکولار چیست؟

مولفه های سرمایه اجتماعی در  گفتمان اسلامی چیست؟

اولویت بندی مولفه های سرمایه اجتماعی در گفتمان سکولار چگونه است؟

اولویت بندی مولفه های سرمایه اجتماعی در گفتمان سکولار چگونه است؟

 

نکته(۴).سؤال اصلی یک مورد باشد و سؤال‌های فرعی بین 2 تا 4 مورد به تناسب موضوع.

نکته(۵).نسبت بین سؤال اصلی و فرعی رعایت گردد.سؤال‌های فرعی لازم است در حکم مقدمه رسیدن به پاسخ سؤال اصلی باشند و ترتیب منطقی بین آن ها رعایت گردد.

نکته(۶). از بازنویسی سوال اصلی در قالب سوال های فرعی خودداری شود. سوال فرعی نمی تواند همان سوال اصلی با نگارشی دیگر از کل آن و یا بخشی از آن باشد.

 

ث-۹.توضیح فرضیه

نکته(۱).در مواردی که مقاله فرضیه‌‌آزما نیست، این مطلب با ذکر دلیل آن در قسمت فرضیه ذکر شود و طبعا دیگر نیازی به نگارش جمله ای به عنوان فرضیه نیست.

نکته(۲).فرضیه در موارد ضروری باید به صورت استاندارد (یعنی دربردارنده گمانه تخصصی نویسنده برای سوال مربوط، در قالب واژگان علمی، با امکان ارزیابی صحت آن) ارایه شود و نوآوری لازم را داشته باشد. لذا از نوشتن جمله های عمومی و بدیهی به عنوان فرضیه خودداری شود.

نکته(۳). با توجه به تفاوت محتوایی فرضیه و مفروض، دقت شود که مفروض ها به عنوان فرضیه نوشته نشود.

 

ث-۱۰.توضیح روش

در مقاله هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی نوشته می شوند، تیتر فرعی روش در مقدمه باید آورده شود.اما در مقاله هایی که تکنیک تحلیل آماری بکار رفته این تیتر فرعی در مقدمه لازم نیست باشد و بجای آن در متن تیتر مستقل روش می اید.در مقاله های توصیفی- تحلیلی می توان تا حدود 5 سطر در مقدمه توضیح روشی ارایه نمود و این اطاله در مقدمه از حیث روش باشد، اشکال ندارد.در صورت نیاز به حجمی بیشتر از 5 سطر ، باید یک تیتر  اصلی با عنوان روش در متن مقاله درج شود. 


 ج. پیشینه


ج-1. درج تیتر مستقل

پیشینه به خاطر ارزش علمی آن و بیان نوآوری، دارای اهمیت بالایی است. بنابراین با تیتر مستقل لازم است در مقاله ارائه گردد. شماره تیتر پیشینه ۱ است.

ج-2. استاندارد بودن پیشینه

رعایت ملاحظات زیر برای استاندارد شدن پیشینه ضروری است:

یک منابع اصلی درموضوع مقاله شناسایی شود (نه هر مقاله یا کتابی که بعضا ضعیف هستند).

دو. منابع از حیث محتوایی دسته بندی شوند و از ذکر تک تک آن ها بصورت درهم خودداری شود (دسته‌بندی محتوایی از ابتکارهای نویسنده/نویسندگان است).

سه. مبنای دسته بندی منابع شناسایی شده، رویکرد حاکم بر مقاله حاضر باشد. یعنی نویسنده/ نویسندگان هستند که تصمیم می گیرند که منابع را می توان در دو یا چند گروه قرارداد.

چهار. پس از اتمام معرفی دسته های طراحی شده، در انتهای پیشینه وجه برجسته و نکته ممتاز تحقیق مولف در قیاس با پژوهش‌‌های پیشین به صورت صریح و آشکار بیاید.

پنج.آدرس کتابشناختی آثار آمده در پیشینه، همگی در کتابنامه بصورت کامل بیایید.درون متن هم بصورت درون متنی ارجاع بیاید.

شش.در پیشینه فقط به مقاله و کتاب بسنده نشود و همایش های علمی و رساله ها هم دیده شوند.

هفت.با توجه به این که نشریه دانش سیاسی، دارای ماهیت و سبک علمی مشخصی است؛ ضروری است منابع مرتبط با موضوع در نشریه دانش سیاسی دیده شده و در پیشنه به آن ها هم اشاره شود.

هشت.محل پیشینه بعد از مقدمه است.

نه.پیشینه عنوان مستقل داشته باشد و با مبانی و یا سایر عناوین، ادغام نشود.

 مثال(فرضی):محققی که می خواهد در خصوص سرمایه اجتماعی در اسلام تحقیق نماید ، می‌تواند چنین پیشینه بنویسد:

1. پیشینه تحقیق

در ارتباط با سرمایه اجتماعی، در اسلام دیدگاه‌ها و متون متعددی طرح و منتشر شده که با توجه به رویکرد پژوهش حاضر که بر بیان مبانی اسلامی سرمایه اجتماعی استوار است، می توانآن هارا به 2دسته کلی تقسیم نمود

1-1. متونی که به مستند سازی سرمایه اجتماعی با منابع دینی همت گمارده‌اند.

در این متون نویسنده یک نظریه رایج از سرمایه اجتماعی را انتخاب نموده و فقط برای آن تاییدات اسلامی آوردهاست. این روش دارای اعتبار بالایی نبوده و اطلاق وصف اسلامی برای آن دقیق نیست. در این خصوص می توان به منابع زیر اشاره داشت: فضلی (1397) با استناد به آیات قرآن کریم برای مولفه های بیان شده از سوی  کلمن در بحث سرمایه اجتماعی، مویداتی آورده است. کمیلی (1393) همین رویکرد را مستند به سیره اسلامی دنبال کرده است.اما ادریسی (1390) بیشتر به روایات اشاره داشته و نظریه پاتنام را محور بحث خود داشته است.

2-1.آثاری که درآن ها دیدگاه اسلامی بازخوانی شده است.

در این متون هدف ارایه مویدات برا ی نظریه های رایج نیست ، بلکه دیدگاه اسلام در قالب یک مکتب فکری رایج در حوزه سرمایه اجتماعی بازخوانی شده است. مهمترین اشکال این روش آن است که مولفه های معارض درون اسلام نادیده انگاشته شده، وروایتی خاص بر دیدگاه اسلام تحمیل می‌شود. در این ارتباط منابع زیر درخور توجه هستند: سلامی(1395) که به بازخوانی دیدگاه اسلامی در چارچوب نظریه اصحاب مکتب اجتماعی از سرمایه اجتماعی که بر سه رکن اساسی استوار است، همت گمارده است. محسنی و امامی(1389) نیز رویکردی تلفیقی از سرمایه اجتماعی را مد نظر داشته و به بازخوانی نظریه اسلام در قالب الگوی واقع گرایی- آرمانگرایی پرداخته اند.

بر این اساس مشخص می شود که وجه تمییز نوشتار حاضر آن است که مؤلف با رویکردی بنیادی به موضوع نگریسته؛ یعنی با رجوع به نصوص اولیه و عدم تحمیل دیدگاه و یا مکتبی خاص بر نص، سعی نموده نظریه ای جدید را سازماندهی نماید که دارای وجوه شباهت و افتراق از نظریه های موجود است، اما از حیث روش و هدف دارای نوآوری است.

 


  چ. تیترنویسی


چ-1. تیترهای اصلی و فرعی با شماره از یکدیگر متمایز شوند.

چ-2. در مقام نگارش شماره برای تیترها، بین ارقام خط تیره و در آخر آن نقطه گذاشته شود.

چ-3. از شماره درون متن برای دسته بندی مطالب و یا ذکر مطلب استفاده نشود.

برای مثال وقتی می‌خواهیم بگوییم سرمایه اجتماعی دارای چند رکن است نباید از شماره استفاده شود.

نادرست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: 1.اعتماد، 2.اعتبار.

درست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: 1اعتماد و اعتبار.

 

 چ-4. از نوشتن تیترهای تکراری خودداری شود

برای مثال نویسنده‌ای که می‌خواهد عناصر قدرت نرم را بیان نماید، به صورت زیر مطلب را ننویسد:

نادرست

... سرمایه اجتماعی دارای دو عنصر اصلی است: اعتماد سیاسی، اعتبار سیاسی.

الف. اعتماد سیاسی: ...................................

ب. اعتبار سیاسی: ....................................

در اینجا، موردی که زیرش خط کشیده شده، لازم است حذف گردد و تیترهای بعدی کفایت می‌کند.

درست

... سرمایه اجتماعی دارای دو عنصر اصلی است:

الف. اعتماد سیاسی: ...................................

ب. اعتبار سیاسی: ...................................

 

چ-5. شیوه نگارش ارقام تیترها از  راست به چپ مطابق الگوی زیر باشد.

1. دیدگاه‌ها

1-1. دیدگاه‌های غربی

2-1.دیدگاه‌های اسلامی

1-2-1. دیدگاه‌های کلاسیک

2-2-1.دیدگاه‌های نوین

 

 چ-6. استفاده از شماره، بیشتر از سه رقم نباشد.

برای مثال 5-2-1. قابل قبول است، اما استفاده از    1-5-2-1.   درست نیست.

 

چ-7.در صورت نیاز به تقسیمات بیشتر از تقسیم‌بندی‌های زیر به ترتیب اولویت ذکر شده در اینجا، استفاده شود:

در گام نخست، از تقسیم‌بندی‌ براساس حروف الفبای فارسی.

نکته(1). از ترتیب ابجد استفاده نشود.

در گام دوم، از تقسیم‌بندی براساس: اول، دوم، و ...

در گام سوم، از تقسیم‌بندی براساس: یک. ، دو. ، سه. ...

نکته(۲). از اشکال و نماد برای دسته بندی استفاده نشود.

مثال:

اگر بعد از تیتر 1-2-1. (در مثال قبلی)خواستیم تیتر فرعی داشته باشیم،به صورت زیر است:

1-2-1. دیدگاه‌های کلاسیک

الف. دیدگاه بنیانگزاران

ب. دیدگاه شارحان

حال اگر ذیل الف و یا ب نیاز به تیتر فرعی بود، به صورت زیر خواهد بود:

ب. دیدگاه شارحان:

اول. شارحان مسلمان: ....

دوم.شارحان غیرمسلمان: ....

و اگر در ذیل تیترهای اول و یا دوم،  نیاز به دسته‌بندی بود، بصورت زیر عمل می‌شود:

دوم. شارحان غیرمسلمان:

یک. دیدگاه هنری جسکون:................................................

دو. دیدگاه میشل جانسون: ................................................

 

 چ-7. لازم است ترتیب بیان شده برای استفاده از شماره تا سه رقم/ حروف الفبای فارسی/ اول.، دوم.، و.../ یک.، دو.، سه. و .../ در کل متن رعایت گردد.

  


 ح. روش


ح-1.داشتن تیتر مستقل روش

در مقاله‌هایی که به نوعی از روش تحلیل آماری استفاده می شود و یا رویکرد تحلیل زمینه ای مدنظر می‌باشد؛ لازم است تیتر مستقلی به عنوان روش در مقاله پیش بینی گردد.در این موارد معرفی زمینه و یا جامعه آماری و نمونه و یا نحوه مدخل سازی و طراحی جداول معنایی و مواردی از این قبیل، در ذیل عنوان روش ذکر می شود.

در مقاله هایی که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام می شود، تیتر فرعی ای با عنوان روش در آخر مقدمه – بعد از تیتر فرعی سوال ها، چنان که در بند ث-2  نکته ذکر شد- بیاید، کافی است. توضیحات در این قسمت کم خواهد بود اما بجای آن طبعا بخش مبانی نظری و الگوی تحلیل مهم می شود و توضیحات کافی نیاز دارد.

 ح-2.محتوای روش

لازم است به موضوعات زیر در بند روش اشاره گردد:

  • نوع تحقیق (بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی، ...)
  • رویکرد محقق (توصیفی، تحلیلی، انتقادی، ...)
  • روش جمع‌آوری داده‌ها (اسنادی، پیمایشی، و ...)
  • روش تحلیل داده‌ها (کمّی یا کیفی یا ...)
  • معرفی مستند روش با رجوع به منابع اصلی بصورت مختصر و در حد مورد نیاز پژوهش
  • بیان نحوه کاربست روش مزبور، در مقاله حاضر(یعنی چه گام هایی برداشته شده در مقاله حاضر تا روش مزبور عملیاتی گردد)
  • بیان نحوه تأیید پایایی و روایی یافته‌ها

نکته(1). در مقام نگارش روش، حتماً مستند مؤلف در انتخاب روش مورد نظر، ذکر شود. مثلاً اگر نوع خاصی از تحلیل محتوا استفاده می‌شود، دلایل انتخاب آن روش ذکر شود.

نکته (2). بیان کاربست روش در تحقیق مؤلف ضروری است. برای مثال اگر محققی بیان می‌کند که از روش تحلیل مضمون می‌خواهد استفاده کند. لازم است که بگوید برای کاربست این روش در موضوع حاضر چه گام‌هایی را برداشته و در متن این گام‌ها به صراحت اعمال گردد.

مثال:

محققی که دارد از روش تحلیل محتوا استفاده می کند در بخش روش باید این توضیحات را مستند به موضوع خودش،ارایه نماید:

گام (1). تعریف و تحدید موضوع

گام (2). تعریف مدخل

گام (3). جستجوی مدارک براساس مدخل مصوب

گام (4). پالایش مدرک‌ها

گام (5). تحلیل مدارک در قالب جداول (تعیین مضامین، مقولات و ...) و الی آخر ...

و سپس در متن همین مراحل طی شود تا داور بتواندآن هارا کنترل و ارزیابی نماید.

 

 ح-3. ملاحظات روشی مقاله‌های توصیفی-تحلیلی

در مقاله‌هایی که مبنای تحلیل انتخاب یک نظریه است، ضروری است که ملاحظات زیر رعایت شود.

یک. نظریه انتخاب شده، به صورت مختصر و مفید معرفی گردد.

دو. دلایل انتخاب آن برای تحقیق، توسط مؤلف بیان شود.

سه. الگوی تحلیل براساس نظریه مزبور ترسیم گردد.

سپس در ادامه مقاله همان الگو برای تحلیل موضوع مقاله استفاده شود.

مثال:

اگر محققی از نظریه امنیت ایجابی برای تحلیل وضعیت امنیت در شهر تهران در سال 1398 می‌خواهد استفاده کند؛ با معرفی نظریه مزبور به الگویی از تحلیل امنیت می‌رسد، که در آن سه رکن خواسته، داشته، ضریب ایدئولوژیک نقش اصلی را در تحلیل امنیت دارند. بنابراین در متن مقاله و به هنگام ورود به موضوع اصلی مقاله (یعنی امنیت در شهر تهران) باید سه تیتر داشته باشد:

  • وضعیت خواسته‌‌های شهروندان تهرانی
  • میزان کارآمدی نظام سیاسی در تأمین خواسته‌های شهروندان تهرانی
  • وضعیت ضریب ایدئولوژیک نظام نزد شهروندان تهرانی

این سه تیتر برآمده از آن نظریه و الگوی تحلیل ایجابی است و اگر نظریه سلبی استفاده می‌شد، باید 2 تیتر پیش بینی می‌شد؛ چرا که نظریه سلبی در حوزه امنیت، بر روی دو رکن تهدیدات و توان‌مندی‌ها تأکید دارد. بر این اساس انتخاب نظریه، مهم است و راهنمای ساختار بعدی مقاله می‌باشد.

 


 خ. جدول، نمودار، شکل، نقشه 


خ-۱.شماره و شناسه

 هر نمودار، جدول و یا نقشه‌ای که ترسیم می‌‌شود، لازم است شماره و شناسه داشته باشد.

مثال:

 جدول شماره (1): میزان تورم سالیانه (1390- 1380)

آنچه بعد از دو نقطه( : ) آمده، شناسه نامیده می شود.

 

نکته(1). شماره جدول درون پرانتز باشد و بعدش دو نقطه بیاید.

نکته(2).محل درج اطلاعات (شماره و شناسه) بالای جدول و نمودار بصورت وسط چین است.

نکته(3). اگر جدول و یا نمودار از منبعی نقل شده، آدرس منبع در سمت چپ و ذیل آن درون پرانتز بیاید.

مثال:(منبع: کریمی، 1398: 12).

نکته(4).اگر نمودار و یا جدولی از یافته های تحقیق است و از منبعی گرفته نشده، ذیل آن درون پرانتز ذکر شود: یافته های تحقیق حاضر.

مثال:(منبع: یافته های تحقیق حاضر)

مثال:(طراحی شده توسط محقق)

 خ-2.عدم کپی نمودن

 از کپی نمودن نمودار و یا جدول (تصویرسازی آن ها) در متن مقاله خودداری شود. جداول و نمودارها لازم است طراحی شود. چرا که کیفیت آن ها در چاپ کاغذی، کاهش یافته و ناخوانا می‌شود.

خ-3. قالب ارسال

جداول و نمودارها  در دو قالب ارسال شوند.

قالب اول در متن مقاله است.در این قالب بصورت سیاه و سفید باشند که به هنگام چاپ کاغذی دچار افت کیفیت نشوند.

قالب دوم بصورت فایل ضمیمه و رنگی که به کار چاپ الکترونیک می آید.

 خ-4.طراحی فنی

در مقام طراحی جدول از نرم افزار آفیس قسمت table استفاده شود و برای ترسیم نمودارها از قسمت shapes گزینه new drawing استفاده گردد. در نهایت کل نمودار به صورت گروپ (group) درآید.  

 


 د.نتیجه گیری 


 د-1مقاله لازم است دارای نتیجه گیری مستقل باشد و با تحلیل ها و یا بخش دیگری از مقاله ادغام نشود.

د-2.عنوان لازم است نتیجه گیری باشد و عناوین دیگری همچون خلاصه و یا جمع بندی استفاده نشود.

د-3.محتوای نتیجه گیری لازم است در بردارنده محورهای زیر بصورت خلاصه باشد: بیان مساله و سوال، مرور خلاصه متن، نایج حاصله آمده در مقاله، برجسته سازی نواوری این نتایج و بالاخره پیشنهادات  مرتبط و برآمده از نتایج.  

 


ذ.فایل  و صفحه‌آرایی مقاله 


ذ-1.نرم افزار تایپ

مقاله در نرم‌‌افزار Word با شرایط آی تایپ و ارسال گردد.

ذ-2.نوع و اندازه قلم

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

B Zar 12 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

نام نویسنده(گان)

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Lotus 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 9 Regular

تیترها

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

عنوان جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

منبع جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Cambria Math 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

کتابنامه

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

 

نکته(1).اندازه واژگان در بخشی که با عربی تایپ می شود، همانند فارسی آن، و با قلم B Badr تنظیم شود.

 ذ-3.صفحه آرایی
نکته(1). فاصله خطوط در کل متن مقاله 0.9 باشد.
نکته(2).در صورت استفاده از فرمول(رابطه)، تمامی موارد با ذکر رابطه و شماره پیاپی آن، از گزینهEquation  استخراج شود.
نکته(3). با استفاده از گزینه Spacing در Paragraph فواصل قبل تیترها با 5 رج(فاصله) درج شوند.
نکته(4). در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول- با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.5 تورفتگی ایجاد شود.

 

 


 ر. یادداشت 


ر-1.محتوای یادداشت

فقط توضیحات اضافی ضروری و معادل انگلیسی اسامی خاص که در متن مقاله به آنها اشاره شده و یا اصطلاحات مهم و محوری با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود.

ر-2.نگارش معادل غیرفارسی

معادل های غیر فارسی فقط در مواردی ذکر شود که یک مفهوم محوری و اساسی و یا جدید به کار گرفته شده است.تعابیر ساده و عمومی نیاز به نگارش معادل ندارند.

ر-3.اسامی درون پرانتزهای ارجاعات، نیاز به رسم الخط غیرفارسی ندارند.

اسامی ای که درون پرانتزهای درون متن و برای ارجاع می آید،لازم نیست در یادداشت ها رسم الخط انگلیسی آن ها بیاید. در این موارد:

الف.اگر منبع مورد استفاده به زبان انگلیسی و یا هر زبان غیر فارسی است،اسم نویسنده با همان رسم الخط اصلی آورده شود.مثلا اگر از کتاب Joseph Nye به زبان انگلیسی استفاده شده، درو ن پرانتز به این صورت آورده شود(Nye, 1998).نگارش به فارسی مثلا (نای، 1998) و سپس یادداشت زدن برای اسم نای نادرست است.

ب.اگر منبع مورد استفاده به زبان فارسی است(یا از اول توسط یک نویسنده خارجی،اما بصورت فارسی نوشته شده و یا به فارسی برگردان شده)، در این موارد اسم نویسنده بصورت فارسی در پرانتز ارجاع می آید و نیازی به یادداشت رسم الخط غیرفارسی آن نیست.

مثلا ترجمه کتاب نای اگر ملاک باشد، بصورت(نای،1397،ص.12) ارجاع نوشته می شود و نیازی به ارایه رسم الخط انگلیسی اسم نای در یادداشت ها به انگلیسی نیست.

 


ز. ارجاع نویسی درون متن 


ز-1.الگوی ارجاع نویسی

ارجاع منابع در نشریه دانش سیاسی به صورت درون متنی بوده و بر همین الگو کتابنامه نیز تنظیم شود.روش استناددهی بین‌المللی APA مدنظر و ملاک است.

ز-2.شیوه ارجاع نویسی منابع غیرفارسی

استناد نویسی به منابع غیر فارسی با همان الگوی APA است با این تفاوت که باید به زبان اصلی متن مورد استناد باشد.

نکته(1). از فارسی نویس نمودن منابع غیرفارسی در موقع ارجاع دهی درون متنی خوددای گردد. 

به عبارت دیگر اگر منبع مورد استفاده در پژوهش به زبان غیر فارسی باشد، مطابق ضوابط بالا عمل می شود با این توضیح که حتما لازم است به زبان اصلی درون پرانتز و در کتابنامه آورده شود.از فارسی نویس نمودن منابع خودداری گردد.

 

مثال / ارجاع به کتاب نای اگر به ترجمه فارسی آن باشد به این صورت خواهد بود 

(نای،1398،ص.23). 

اما اگر به نسخه انگلیسی ان ارجاع بخواهیم بدهیم بصورت زیر است

(Nye 2015 p.34) 

 

ز-3.نکته های استناددهی درون متنی

در این قسمت نمونه ای اصلی برای ارجاع دهی ارایه شده است. حتما در مقام نگارش به نحوه کاربرد نقطه، ویرگول، و یا مخفف هایی مانند ص. و یا  صص.  دقت شود و به همان سبک استفاده شود. 

 نکته(1).ارجاع به اثری با یک نویسنده

(مطهری، 1366 ،ص.20).

نکته(2).ارجاع به اثری با دو نویسنده

(نام خانوادگی دو نویسنده با حرف ربط   واو  ذکر شود)

(مطهری و کاشانی، 1366 ،ص.22).

نکته(3). در منابع انگلیسی برای حروف ربط   واو   از نماد  &  استفاده شود.

نکته(4). ارجاع به اثری که بیش از دو نویسنده تا 5 نفر:

(نام خانوادگی همه نویسندگان ذکر شود. بین آن ها ویرگول باشد. بعد از اسم  فرد ماقبل آخر از حرف ربط  واو  بعد از ویرگول استفاده شود).
 (مطهری،کریمی، امامی، مجتهدی ، و فرامرزپور، 1389، صص.54-24).


نکته (5). ارجاع به اثری با بیش از 5 نویسنده:

(نام خانوادگی اولین نویسنده ذکر و بجای اسامی نویسندگان بعدی از واژه    دیگران   استفاده شود):

(مطهری و دیگران، 1382، صص.20-18).

 

نکته (6).در منابع انگلیسی برای معادل   دیگران   از  واژه    et.al  استفاده شود.

 

نکته(7).ارجاع دهی به نام نویسنده ای که در متن اسم او است:

در صورتی که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده ، و ارجاع به کلیت اثر اواست؛ بلافاصله پس از اسم ایشان کافی است فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر شود.

مثال: در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382) نیز چنین رویکردی دارد.

اما اگر صفحه ای و یا صفحه هایی معین مورد نظر است، باید در پرانتز صفحه یا صفحه ها ذکر شود.مثال:

در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382،ص.12) نیز چنین رویکردی دارد.

اما اگر این استناد به گونه ای است که از جنس نقل قول(مستقیم یا غیر مستقیم) است، باید  در آخر نقل قول و با ذکر صفحه پرانتز ارجاع مطابق الگوی استاندارد بیاید و نمی توان به ذکر سال در مقابل اسم اکتفا نمود.

مثال: مطهری در این خصوص تصریح دارد که «فطرت مبنای ارزیابی رفتار است»(مطهری، 1395، ص.17). 

نکته(8).ارجاع دهی به چند اثر در موضوعی واحد

اگر لازم است در موضوعی واحد به چند اثر ارجاع داده شود، کافی است درون پرانتز نام خانوادگی و سال نشر و در صورت نیاز صفحه آن ذکر شود و اسامی نویسندگان آثار مختلف با نقطه ویرگول از هم جدا شوند و البته به ترتیب حروف الفبا اسامی آورده شود

مثال:در ارتباط با سرمایه اجتماعی ، معمولا همه نویسندگان ایرانی بر محوریت اعتماد اجتماعی تاکید دارند(اسلامی، 1398،ص.20-12؛ کیوانی ، 1388،صص.30-21؛ همدانی، 1398)......ادامه مطلب 

توجه:اسلامی و کیوانی و همدانی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند و نباید این ترتیب بهم بخورد

ضمنا، در پاره ای موارد که صفحه خاصی مطرح بوده ، صفحه ذکر شده(مورد اسلامی)، در موردی که صفحه هایی ملاک بود ،‌صفحه ها بیان شده(مثل مورد کیوانی) و در موردی که کل اثر مد نظر بوده به بیان عنوان اثر بسنده شده و صفحه ای ذکر نشده است(مثل مورد همدانی).

 

نکته (9).ارجاع مجدد

در ارجاع مجدد اطلاعات درون پرانتز بصورت استاندارد ذکر شود و از کاربرد کلمات پیشین و یا همان خودداری گردد.در نگارش منابع انگلیسی نیز همین قاعده جاری است واز معادل های

انگلیسی پیشین و همان استفاده نشود یعنی:

Op.cit یا Ibid

 

 ز-4. نکته های نگارش نقل قول مستقیم

نکته(1).در صورتی که استناد به نقل قول مستقیم کوتاه (کمتراز 40 کلمه) از یک اثر تعلق دارد، شماره صفحه یا صفحات مربوط به آن، به همراه نام پدید آورنده و سال نشر اثر بعد از متن نقل قول شده که درون گیومه است، ذکرشود.

مثال:برخی معتقدند «انتخاب علل کاملا آزاد است.یعنی هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدیدآید»(شایگان، 1371، ص.133).

نکته(2).در صورتی که نقل قول مورد استناد بیش از 40 کلمه باشد، باید در یک پارگراف مستقل درج و علامت گیومه از دو طرف آن برداشته شود و در عوض در سطور کوتاه تری متن طراحی شود..

مثال:شایگان در بحث از علیت در حوزه سیاسی و  اجتماعی معتقد است:در بینش اساطیری انتخاب علل کاملا آزاد است و هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید.این موضوع اگر چه امروزه مورد نقد جدی است اما بنظر می رسد که در اداوار پیشین بسیار بدیهی بوده است. به همین خاطر است که در تایید آن کمتر سخن رانده اند و به صرف بیان ادعا بسنده نموده اند(شایگان،1371،ص.132).

ز-5.استناد دهی به منابع با واسطه

محقق باید به منابع و مدارکی ارجاع دهد که خود آن ها را دیده است. اگر مدرک مورد استفاده به نقل از اثر دیگری استفاده شده،باید ابتدا نام صاحب مدرک اصلی در متن آورده شود(در مثال زیر کاستلز) ودرانتهای جمله مورد استفاده، مشخصات منبع دوم در داخل پرانتز بعد از نگارش تعبیر  به نقل از:  بیایدکه نشان دهد این موضوع از آنجا نقل شده است(در مثال زیر کاشفیان).

مثال:جامعه شبکه ای فرصت هایی به تعبیر کاستلز دارد (به نقل از:کاشفیان،1386، ص.27). 

 

ز-6.ذکر صفحه/صفحات

لازم است صفحه و یا صفحه های مورد استناد همیشه ذکر شود.

نکته(1).اصل در ارجاع دهی به یک منبع آن است که حتما صفحه و یا صفحه های استفاده شده، ذکر شود تا داور بتواند استناد را کنترل نماید. بنابراین از ارجاع نویسی کلی مثلا (مطهری،1395) خودداری شود و حتما صفحه و یا صفحه ها مورد استناد مولف ذکر شود.مثلا (مطهری، 1395،ص.132).

 نکته(2).در برخی از موارد ذکر صفحه موضوعیت ندارد.از آن جمله:

اگر استناد ها محتوای کلی اثر باشد و صفحه خاصی مد نظر نیست.

اگر استناد در پیشینه تحقیق است که کلیت اثر ملاک است.

در مواردی از این قبیل بطور طبیعی ذکر صفحه لازم نیست.

 نکته(3).باید توجه داشت که در متن مقاله نباید ارجاعات کلی(یعنی بدون ذکر صفحه) زیاد باشد و بطور طبیعی استناد ها عموما با ذکر صفحه هستند.

 

ز-7.ارجاع به قرآن کریم

در صورت ارجاع به قرآن کریم، ملاحظات زیر رعایت شود

اولا.آدرس قرآن کریمی که ترجمه آیه شریفه از آنجا نوشته شده، بصورت ادرس کتابشناختی کامل(الگوی آمده در کتابنامه) ذکر شود.

ثانیا.اگر قرآن کریم مد نظر بوده و ترجمه خاصی ملاک نیست، در ابتدای کتابنامه ذکر شود   قرآن کریم    کفایت دارد.

ثالثا.آدرس شماره آیه شریفه به صورت زیر باشد

قرآن کریم،سوره مبارکه ....(شماره  سوره مورد نظر)، آیه شریفه....

بین قسمت ها ویرگول باشد.

 

 ز-8.ارجاع به نهج البلاغه و سایر متون ائمه اطهار

در این موارد نباید ارجاع درون متن به اثر باشد و لازم است مشابه الگوی استاندارد به صاحب اثر باشد. مثلا ارجاع به نهج البلاغه نباید به این صورت باشد(نهج البلاغه، 1387،ص.12).شیوه درست آن است که به این  صورت باشد: (امام علی ، 1387، ص.12).در کتابنامه هم باید ادرس گامل این نهج البلاغه که استفاده شده بیاید. در آنجا طبعا به این صورت خواهد بود

- امام علی علیه السلام(1387). نهج البلاغه.(گرداوری و تنظیم: ذکر شود)، (رضا علوی تبار، مترجم) ، تهران: انتشارات قلم.

 

ز-9. استفاده از اسامی استاندارد

با توجه به وجود عناوین و القاب برای برخی از نویسندگان که ممکن است به آن  عناوین مشهور باشند؛ لازم است که از نام اصلی ایشان در ارجاع نویسی استفاده شود و از عناوین استفاده نشود.مثلا (صاحب جواهر ، 1398،ص.14) درست نیست و باید نوشت (نجفی، 1398،ص.12).چرا که  نام ایشان محمئدد حسن نجفی است. 

 

ز-10.ترتیب نگارش صفحه ها

در مقام نگارش شماره صفحه های مورد ارجاع در بخش فارسی از چپ به راست باشد.یعنی مثلا: صص.14-12 درست است و نه 12-14.   

این الگو هم در ارجاعات درون متن و هم در کتابنامه لازم است رعایت گردد.

   


 ژ.کتابنامه 


ژ-1.اصل انطباق

باید بین کتابنامه و ارجاعات درون متنی از دو حیث انطباق کامل وجود داشته باشد:

الف.انطباق عنوانی؛ یعنی همه مواردی که در متن ارجاع داده شده در کتابنامه باشد و بالعکس(تمام مواردی

که در کتابنامه است در متن هم ارجاع داده شده باشند).

ب.انطباق کتابشناختی؛ یعنی اطلاعات منابع ارجاع داده شده در متن با آنچه در کتابنامه آمده، یکسان باشد.از حیث سال  و یا جلد و یا اسم نویسنده اثر.

ژ-2.ترتیب ذکر منابع

کتابنامه بر اساس منابع فارسی و عربی/ سپس منابع لاتین/ سپس اسناد و مدارک خاص/ و سپس منابع اینترنتی تنظیم شود.

 

ژ-3.نحوه چینش منابع

هر بخش از کتابنامه(فارسی/ لاتین و ...) بر اساس حروف الفبا مرتب شود.

ژ-4.نمونه های نگارشی

نمونه (1).نگارش آدرس کتابشناختی اثر با یک نویسنده:

مطهری، مرتضی(1397). مساله شناخت. تهران: صدرا.

نمونه (2).نگارش آدرس کتابشناختی اثر تا پنج نویسنده:

مهدیانی، رضا ؛ حسینی، مهدی؛ امامی، فاطمه؛ دریانی، مهدیه؛ و امیری،‌کریم(1399). ابعاد نظم اجتماعی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

نمونه(3).نگارش آدرس کتابشناختی اثر با بیش از پنج نویسنده:

مهدیانی، رضا ؛ حسینی، مهدی؛ امامی، فاطمه؛ دریانی، مهدیه؛ امیری،‌کریم و دیگران (1382).برنامه های توسعه سیاسی. تهران: نشر کوکب.

نمونه(4).شیوه ذکر نام مترجم در آدرس کتابشناختی اثر:

مثال کتاب: نای، جوزف(1398). قدرت نرم(عباس اسماعیلی،مترجم). تهران:انتشارات سفیر.

نمونه(5). شیوه ذکر نام ویراستار در آدرس کتابشناختی اثر:

وقتی اثر داری ویراستار است، این موضوع قبل از تاریخ و درون پرانتز آورده شود:

مثال:امامی، رشید(ویراستار)(1399). مدیریت سیاسی.تهران: نشر تعلیم.

نمونه(6).نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی کتابی چند جلدی با آدرس واحد:

در مواردی که همه مجلدات اثر استفاده شده است و آدرس مجلدات اثر همه یکسان است.در این موارد لازم است به هنگام ارجاع در متن مجلد مورد نشر ذکر شود.

مثلا: (پرچمی، 1381، ج1، صص.12-13). در کتابنامه بصورت زیر آدرس کتابشناختی بیاید.

پرچمی،پروانه(1381).آشنایی با تاریخ جهان(2ج).مشهد: سیاست روز.

نمونه (7). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی کتابی چند جلدی با آدرس متفاوت

اگر آدرس مجلدات یکسان نبود لازم است که هر جلد بطور مستقل معرفی شود و در متن هم ارجاع به همان آدرس باشد بدون نیاز به ذکر مجلد آن.برای مثال اگر اثری در دو جلد باشد اما یکی از مولفه های کتابشناختی (مثل مترجم ، یا ناشر و یا تاریخ نشر) آن ها یکسان نباشد، باید به صورت زیر در کتابنامه بیاید:

واتس، دیوید(1398). مفهوم سیاست (ج1)، (رضا علمداری،مترجم). تهران: نشر پویش.

واتس، دیوید(1399). مفهوم سیاست (ج2)،( محمد معینی و علی ساعی، مترجمان). تهران: نشر پویش.

چون تاریخ نشر و یا مترجم تفاوت دارد، لذا امکان تجمیع مثل نمونه بالا را ندارد.در متن هم به هنگام ارجاع از مواردی چون(واتس،1398،ص.12) و (واتس،1399،صص.34-35). بدون ذکر جلد استفاده می شود.

نمونه (8). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی یک جلد از کتابی چند جلدی

اگر کتابی چند جلد دارد و فقط ما از یک یا چند جلد معین آن استفاده نموده ایم، مشابه نمونه 6 عمل شود.

نمونه(9).نگارش آدرس کتابشناختی مقاله:

جوادی، ایمان(1399). «نظریه های سیاست اسلامی»، نشریه علمی دانش سیاسی.11 (21)، 28-5.

بعد از عنوان نشریه شماره دوره می آید، درون پرانتز شماره پیاپی می آید و بعد از و یرگول شماره شروع و پایان مقاله از سمت چپ به راست نوشته شود.نیازی به کاربرد ص. و یا صص. نیست.

نمونه(10). نگارش آدرس کتابشناختی مقاله برگرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته):

میربابایی، حامد (1396).«ارتباطات سیاسی در عصر جهانی»، به آدرس:

ttp://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1a3dfbb27fd84a481e5.pdf
نمونه(11).نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان نامه و رساله منتشرنشده:

مرتضایی، محمد (1370). مفهوم صلح از دیدگاه اسلام. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده)، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. 

نمونه(12).نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان نامه و رساله منتشرشده در ایرانداک:

اسلامی، محمدتقی (1389). نظریه امنیت اسلامی.(رساله دکتری)،دانشگاه شهید بهشتی، قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایرانداک ش. d07501ff23d1db10520494e2b947de50).

نمونه(13).نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان نامه و رساله منتشرشده در وبگاه:

شمس، رضا (1395). الگوهای توسعه در ایران.(رساله دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران). بازیابی شده از

http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441

ژ-5.نرم افزار پیشنهادی

محققان برای استاندارسازی منابع و مأخذ به‌کار رفته در مقاله (درون متنی و کتابنامه)، می‌توانند از
نرم‌افزار استنادهی و ساماندهی منابع پژوهشی پژوهیار استفاده نمایند.

ژ-6.نکات نگارشی

نکته(1). عنوان کتاب ایرانیک/ایتالیک باشد.

نکته(2). عنوان مقاله با قلم معمولی و درون گیومه باشد.اما عنوان نشریه مورد اشاره بصورت ایرانیک/ایتالیک باشد.

نکته(3). در ارجاع به کتب،‌ نقطه باید در آخر عنوان کتاب باشد.اما در ارجاع به مقاله ها ، نقطه باید آخر عنوان نشریه باشد.

 


س. چکیده انگلیسی 


س-1. عنوان مقاله و چکیده

نکته(1).عنوان مقاله و چکیده لازم است برای مخاطب انگلیسی زبان نوشته شود و لذا در کاربرد الفاظ و اصطلاحات دقت زبان شناختی لازم صورت گیرد و از ترجمه تحت الفظی و کلمه به کلمه خودداری گردد.

نکته(2).شروع ترجمه عنوان مقاله با حروف بزرگ باشد.اما سایر کلمات عنوان با حروف کوچک تا آخر نوشته شود.مگر موارد ذکر شده در نکته بعدی.

نکته(3).در عنوان اصطلاحات محوری و خاص و اسامی با حروف بزرگ شروع شود.

س-2. واژگان کلیدی

نکته(1).واژگان کلیدی باید مطابق با موارد درج شده در چکیده فارسی باشد.

نکته(2). ترتیب واژگان کلیدی مطابق با الفبای انگلیسی تنظیم شود.

نکته(3).شروع واژگان کلیدی با حروف بزرگ باشد.

نکته(4).بین واژگان کلیدی ویرگول گذاشته شود و در مورد آخر، نقطه گذاشته شود.

س-3.معرفی نویسنده/ نویسندگان

نکته(1).رسم الخط انگلیسی نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان بطور کامل نوشته شود.

نکته(2). ترجمه تمام مطالب ارایه شده در معرفی نویسنده، به انگلیسی نوشته شود(رتبه/ دانشگاه/ گروه/ نویسنده مسئول و ...).

 


ش.مشابه‌جویی


 از ارکان اصلی منشور سلامت و اخلاق پژوهش ، اصالت متن است که نرم افزارهای مشابه جو امروزه درسنجش آن به کار گرفته می شوند.در این ارتباط موارد زیر مورد تاکید خاص است:

ش-1.اقدام نویسنده به مشابه جویی

لازم است نویسنده/ نویسندگان قبل از ارسال مقاله، نسبت به ثبت و ارزیابی مقاله در سامانه مشابه جو سمیم اقدام و مشکلات احتمالی را رفع نمایند.

ش-2. ارزیابی نشریه

از جمله محورهای مربوط به داوری مقاله، اقدام به بررسی آن در سامانه ای مشابه جو است.نتیجه این بررسی در تایید یا رد مقاله تاثیر بسزایی دارد.افزون بر این که در صورت اثبات تخلف و تقلب علمی برای نویسنده نیز تبعات دارد.بنابراین توجه ویژه نویسنده/ نویسندگان را می طلبد.

ش-3.دقت علمی اساتید در مقاله های مشترک

لازم است اساتید محترمی که در مقاله های مشترک با دانشجویان مشارکت دارند، حتما محتوا ، اصالت و سلامت متن را ملاحظه و تایید نموده و در نهایت اجازه از ثبت نام خود را در زمره نویسندگان بدهند.طبعا با ثبت نام، مسئولیت های حقوقی متعارف برعهده ایشان بوده و عدم اطلاع از تخلف سایر نویسندگان، دلیل موجهی نخواهد بود.   

 


ص. فایل ارسالی


ص-1. فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word بدون مشخصات نویسندگان.

ص-2. فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word با مشخصات نویسندگان.

ص-3.فایل مقاله مشابه‌یابی شده در سامانه سمیم‌نور. http://www.samimnoor.ir

ص-4. تصویر تکمیل شده کاربرگ تعهدنامه اخلاقی.

ص-5.جهت دریافت کاربرگ خام تعهدنامه اخلاقی اینجا کلیک کنید.

ص-6. فایل نقشه ، جدول و یا هر مستند دیگری که قراراست بصورت رنگی منتشر شود. 

 


ض.مبانی مفهومی و نظری


 

 ض-1.از یک تیتر واحد استفاده شود. 

در مقاله هایی که در بردارنده تحلیل های آماری هستند، این قسمت بصورت ترکیبی (یعنی ترکیب مباحث مفهومی و نظری) می آید؛ چرا که در این مقاله ها بحث روش و تحلیل آماری برجسته است. لذا از یک تیتر واحد استفاده شود و مباحث مفهومی و نظری از هم جدا نشود.

 

ض-2.تمرکز بر مفاهیم اصلی 

در این  قسمت لازم است فقط مفاهیمی که در تجزیه و تحلیل مولف نقش دارند، مطرح شوند و از بیان و تعریف مفاهیم کلی و حاشیه ای مقاله خودداری گردد.

 

ض-3. نگارش تعریف منتخب 

ورود تفصیلی به تعاریف با توجه به تخصصی بودن نشریه لازم نیست. بلکه با مرور اجمالی ان ها باید تعریف منتخب بصورت دقیق، صریح و مستند نوشته شود.

 

ض-4.انواع تعاریف 

به تناسب نیاز محقق ، لازم است تعریف مفاهیم در سطح لغوی، اصطلاحی و عملیاتی نوشته شود.

 

 ض-5.استناددهی تعاریف 

تعریف لغوی مستند باشد به منابع لغت شناسانه اصلی و مرجع 

تعریف اصطلاحی باید از منابع تخصصی و دست اول در موضوع باشد 

تعریف عملیاتی ، متناسب با رویکرد و موضوع تحقیق خواهد بود.

 

نکته (1). در مقاله های توصیفی – تحلیلی معمولا تعریف عملیاتی مورد نیاز نیست.  

 

ض-6. ساختار مطالب 

در نگارش تعاریف ، ساختار عمومی مقاله های نشریه رعایت گردد. یعنی با تیترهای فرعی متناسب بحث ارایه گردد و از تعدد زیاد تیترها و یا  ادغام مخل خودداری گردد.

 

مثال: اگر محققی در پی بیان میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشروعیت سیاسی است، لازم است ساختار بحث را چنین سازماندهی نماید: 

2.مبانی مفهومی و نظری 

(توضیح مقدماتی در حد1 سطر برای ورود به بحث) 

2-1.سرمایه اجتماعی 

سرمایه اجتماعی از حیث لغوی دلالت دارد بر ............(منبع)، و از حیث اصطلاحی تعاریف متعددی ارایه شده که دلالت بر ...................دارند(منبع).در این تحقیق بدلیل .........................این تعریف از سرمایه اجتماعی انتخاب شده است:.................... (منبع/ اگر از تعاریف موجود انتخاب شده. اگر ترکیبی از تعاریف موجود است ذکر شود که مولف ترکیب نموده و منبع تعاریف اصلی را بدهد که از انجا تعاریف اولیه را گرفته و خودش ترکیب نموده است).ه که از حیث عملیاتی بدین معنا است(تعریف عملیاتی محقق بیاید) 

2-2. مشروعیت 

به همان سیاق بالا ادامه یابد. 

 

ض-7. تجمیع/ تفکیک مباحث مفهومی و نظری 

در مقاله هایی که با تحلیل آماری کار دارند، تجمیع مباحث نظری و مفهومی انجام شود. به این معنا که در ذیل هر مفهوم که نوشته می شود هم تعریف منتخب و هم نظریه منتخب آورده شود. در این مقاله ها چون تعاریف عملیاتی مد نظر هستند اختصار در نظریه مخل تحقیق نیست. 

اما در مقاله هایی که با رویکرد توصیفی – تحلیلی ویا تفسیر هستند؛ لازم است که مبانی نظری ازمفهومی جدا شود. زیرا در بخش نظری محقق لازم است در پایان بخش نظریه ها به الگوی تحلیلی برسد که مبنا تفسیرهای بعدی را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر بخش نظری خیلی مهم می شود و از اینجا از تحلیل های آماری متمایز می گردد.

 

 ض-8.ارایه الگوی تحلیل 

منظور از الگوی تحلیل آن است که مولف لازم است بررسی نظریه ها را هدفمند انجام دهد. یعنی نظریه ها بیان شوند، نقد شوند، سپس نظریه منتخب بیان گردد. سپس از نظریه های بیان شده برای متغیرهای تحقیق یک الگوی واحد سازماندهی شود که آن الگو مبنای تحلیل در ادامه تحقیق باشد.       

 


 ط.سایر ملاحظات  


 ط-1.عدم نگارش مطالب غیرفارسی در متن

اصل در مقاله های دانش سیاسی آن است که بصورت فارسی به بیان مطالب اقدام شود. لذا از نگارش متون به غیر این زبان خودداری شود. در مواردی که از آیه شریفه و یا حدیثی و ... لازم است استفاده شود، ترجمه آن در متن بیاید و متن عربی بصورت یادداشت ذکر شود.

ط-2.مصادیق مجاز متن غیر فارسی

در مواردی که یک جمله و یا کلمه خاص غیر فارسی موضوع بحث در متن است و یا آیه شریفه ای بصورت خاص دارد تحلیل می شود، ذکر آن متن در متن بلامانع است و ترجمه آن در یادداشت ها می آید.