اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جلال درخشه

استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

j.dorakhshahatyahoo.com

سردبیر

اصغر افتخاری

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

eftekhariatisu.ac.ir
0000-0001-8326-1190


نظریه پرداز حوزه مطالعات امنیتی با عنوان «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»

نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی 

مدیر داخلی

احمد خادم

مدیر داخلی

ahmadekhadematgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمید احمدی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

www.hahmadi-persia.com/
hahmadiatut.ac.ir

اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

eftekhariatisu.ac.ir
0000-0001-8326-1190


نظریه پرداز حوزه مطالعات امنیتی با عنوان «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010atyahoo.com

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

sarvatisu.ac.ir

جلال درخشه

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع

ips.isu.ac.ir/dr.derakhshe.htm
j.dorakhshahatyahoo.com

فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

shariatatisu.ac.ir

یحیی فوزی

علوم سیاسی عضو هیئت علمی گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

yahyafoziatyahoo.com

حمیدرضا ملک‌محمدی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

ipsa.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=150&itemid=82&lang=fa
hamidatisu.ac.ir

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی

علوم سیاسی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

tabatabaeiatisu.ac.ir

ناصر جمالزاده

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

jamalzadehatyahoo.com

محمدباقرحشمت زاده

علوم سیاسی دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

bagher_heshmatzadeatyahoo.com

حسن مجیدی

علوم سیاسی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

majediatisu.ac.ir