اعضای هیات تحریریه

بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی دانش سیاسی

اعضای هیات تحریه دانش سیاسی با توجه به حوزه تخصصی این نشریه که بر مطالعات بومی و اسلامی سیاست استوار است، از میان اساتید برجسته و محققان صاحب اثر دعوت به همکاری شده اند.

سردبیر

اصغر افتخاری

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی . دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

eftekhariisu.ac.ir
0000-0001-8326-1190


نظریه پرداز حوزه مطالعات امنیتی با عنوان «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»

نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی