دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-590 

مطالعات منطقه ای

1. تحلیل مبانی فکری رفتار حزب حرکت ملی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 297-316

سیداسدالله اطهری؛ رامین ولی زاده میدانی


مطالعات منطقه ای

5. محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها

صفحه 389-416

ریحانه صالح آبادی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ سید هادی زرقانی؛ سیروس احمدی


علوم سیاسی

6. طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)

صفحه 417-442

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور


سیاست اسلامی

8. ولایت فقیه در اندیشه آیت الله مهدوی کنی (ره)

صفحه 465-488

هادی طحان نظیف؛ سجاد قلیچ پور؛ امین الله پاک نژاد


روابط بین الملل

9. ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396-1357)

صفحه 489-514

حسین مسعودی پور؛ حسین کریمی فرد؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده