1. نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 267-290

10.30497/pk.2021.14399.2612

سید محمد صادق کاظمی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


2. رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 117-140

10.30497/pk.2018.2347

سیدمهدی میرعابدینی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


3. ریشه‌‌های تساهل در اندیشه‌‌های مدنی و اخلاقی «اخوان‌الصفا»

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 167-186

10.30497/pk.2016.1885

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


4. مختصات انگاره‌ی قدرت در اندیشه‌های سلوکی ایران

دوره 7، شماره 1، آذر 1390، صفحه 5-33

10.30497/pk.2011.84

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


5. تأثیر رساله اخلاق ارسطو در میراث اخلاقی و مدنی حکمای اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 103-127

10.30497/pk.2005.78

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی