کلیدواژه‌ها = مشارکت
مؤلفه‌های برابری سیاسی در تحقق عدالت از منظر تساوی‌گرایان

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 597-624

10.30497/pkn.2021.14806.2651

حسن مجیدی؛ مهدی امیدی


تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی‌دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)

دوره 15، شماره 2، دی 1398، صفحه 443-464

10.30497/pk.2019.2672

مهدی رسولی قهرودی؛ علیرضا علوی تبار؛ ساحل زابلی


الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

دوره 7، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 5-27

10.30497/pk.2012.157

علی آدمی؛ مهدی خضریان؛ هادی عباس‌زاده؛ مهدی یزدان‌پناه


سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 139-176

10.30497/pk.2011.12

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی


امام علی(ع) و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 129-158

10.30497/pk.2005.79

علی محسنی