1. بازنمایی جریان فکری و روند سیاسی حاکم برتوئیپلماسی مقاومت اسلامی (با تأکید بر شهادت سردار سلیمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240256.2786

مهدی نادری؛ احمد گویا


2. تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان با نگاهی به ظرفیت های بازاریابی سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242148.2920

احمد اژدری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری


3. مطالعۀ جامعه شناختی احساسات و رهبری سیاسی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-26

10.30497/pkn.2022.241873.2906

میثم بلباسی؛ علی کریمی مله؛ ابراهیم کلانتری؛ حکیمه سقای بی ریا؛ محمداسماعیل نباتیان


4. تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم‌سالاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 357-382

10.30497/pkn.2021.239138.2724

محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا جعفری؛ نسیم کردعلیوند


5. تحلیل مولفه های هوش سیاسی درمدیریت منازعات سیاسی

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 599-620

10.30497/pk.2020.75412

محمد مهدی گلشاهی؛ عباسعلی رهبر؛ مژگان نیک سیرت فر


6. رابطه عدالت و آزادی در حکمت سیاسی متعالیه؛ با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 243-270

10.30497/pk.2019.2612

محمد صادق نصرت پناه؛ محمد مهدی سیفی


7. تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) بر مبنای مراحل رشد شناختی با تأکید بر دوره های تحصیلی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-60

10.30497/pk.2018.2344

غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ علیرضا امینی زرین


8. رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 117-140

10.30497/pk.2018.2347

سیدمهدی میرعابدینی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


9. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 13، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 123-150

10.30497/pk.2017.2014

عبدالمطلب عبدالله؛ ملیحه زارع


10. مؤلفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-86

10.30497/pk.2014.1697

محمد دوستار؛ یعقوب ممبینی


11. کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 167-204

10.30497/pk.2012.866

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی نادری باب‌اناری


12. عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 207-240

10.30497/pk.2011.14

زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی


13. حکومت و رعایت؛ درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

دوره 5، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 41-67

10.30497/pk.2010.16

محمدحسین جمشیدی


14. بازتفسیر مفاهیم دینی و تأثیر آن بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 87-121

10.30497/pk.2010.19

جلال درخشه


15. فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 5-35

10.30497/pk.2008.43

غلامرضا خواجه سروی


16. اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 113-139

10.30497/pk.2008.47

علی مرشدی زاد؛ زاهد غفاری هشجین


17. عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، مهر 1386

10.30497/pk.2007.51

اصغر افتخاری


18. شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایدۀ سیاست اسلامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1385

10.30497/pk.2007.59

اصغر افتخاری


19. معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

دوره 2، شماره 1، مهر 1385، صفحه 7-38

10.30497/pk.2006.64

اصغر افتخاری


20. چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی‌ با نگاهی به تجربۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، مهر 1385، صفحه 85-116

10.30497/pk.2006.67

غلامرضا خواجه سروی