1. نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 649-670

10.30497/pk.2020.75409

اصغر میرفردی؛ ماندانا کریمی؛ کورش عیسائی خوش


2. طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 417-442

10.30497/pk.2019.2674

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور


3. تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی‌دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 443-464

10.30497/pk.2019.2672

مهدی رسولی قهرودی؛ علیرضا علوی تبار؛ ساحل زابلی


4. «رأی فرهنگی» و گذر از شکاف‌های طبقاتی و سنتی: مطالعه موردی انتخابات 2017 فرانسه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-62

10.30497/pk.2024.2497

حجت‌الله ایوبی


5. الگوی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-95

10.30497/pk.2024.2499

رسول یوسفی رامندی