1. تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 321-356

10.30497/pkn.2021.238833.2747

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی


2. تحلیل تأثیر ساختار طایفه‌ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 407-432

10.30497/pkn.2021.241088.2862

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


3. نظریه‌ای برای فهم چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر روش فراترکیب

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 491-518

10.30497/pkn.2021.239536.2754

یحیی فوزی؛ محمد محمودی کیا؛ فرحناز نعیمی


4. ارزیابی سیاسی ـ حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 519-546

10.30497/pkn.2021.14534.2626

حجت الله قائدی؛ سهراب صلاحی؛ خیراله پروین


5. آثار رسانه‌های غیررسمی بر خرد جمعی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایران)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 547-568

10.30497/pkn.2021.240080.2777

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی؛ علی گرانمایه پور


6. دیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 569-596

10.30497/pkn.2021.239025.2709

داود کریمی پور


7. طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 625-658

10.30497/pkn.2021.241292.2869

رسول یوسفی رامندی؛ سروش سیاری


8. الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران؛ برآیندی از سازه‌های هویتی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-26

10.30497/pk.2021.75595

محمدحسین اکبری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سعید وثوقی


9. تشدید تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-19

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 87-108

10.30497/pk.2021.239049.2711

امیر ساجدی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدبشیر بازگیر


10. تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


11. تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی


12. تحلیل پیشینه حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 563-598

10.30497/pk.2020.75410

سید ابوالحسن فیروزآبادی؛ جواد احمدآبادی آزادی


13. تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 461-486

10.30497/pk.2020.75408

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


14. تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 537-562

10.30497/pk.2020.75411

احسان فلاحی؛ علی امیدی


15. نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 649-670

10.30497/pk.2020.75409

اصغر میرفردی؛ ماندانا کریمی؛ کورش عیسائی خوش


16. تاثیر جنگ تحمیلی بر قدرت منطقه‌ای ایران: 1380-1359

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 697-723

10.30497/pk.2020.75420

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفصل شکوری


17. نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-168

10.30497/pk.2020.2688

مهدی ذوالفقاری


18. راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-304

10.30497/pk.2020.2687

مریم مرادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


19. تحلیل مبانی فکری رفتار حزب حرکت ملی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-316

10.30497/pk.2019.2675

سیداسدالله اطهری؛ رامین ولی زاده میدانی


20. مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

10.30497/pk.2019.2657

رضا رحمتی


21. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

10.30497/pk.2019.2619

مهدی شریعتی فیض آبادی


22. الگوی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-95

10.30497/pk.2024.2499

رسول یوسفی رامندی


23. عدالت و سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت‌ها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-131

10.30497/pk.2019.2500

جلال درخشه؛ حمید هوشنگی


24. دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-228

10.30497/pk.2019.2425

غلامرضا خواجه سروی؛ سید جواد حسینی


25. بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-101

10.30497/pk.2018.2163

محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد