کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
نسبت منافع ملی با راهبرد سیاست خارجی مقاومت‌جویانه؛ رویکردی تقابلی یا هم‌افزا؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240444.2803

محمد محمودی کیا


سیاست خارجی آمریکا در مقابله با محور مقاومت پس از بیداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240506.2815

ابوذر گوهری مقدم؛ امیرمحمد اسماعیلی


سیاست مقاومت در اندیشۀ مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240514.2816

سعید نادری اصل؛ امید شفیعی قهفرخی


کاربست رسانه ها در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242285.2927

علی جعفری


عوامل تاثیرگذار بر محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان؛ با تاکید بر تعداد وزرای زن در دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242222.2925

جلیل دارا؛ الهه صادقی


ورزش و تقویت امنیت ملی (مطالعه موردی: تهدید امنیتی ورزشی رژیم صهیونیستی)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-54

10.30497/pkn.2022.241695.2892

محسن بهمنی؛ رضا صابونچی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی


فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-82

10.30497/pkn.2022.241752.2900

آرش بیدالله خانی؛ محبوبه فرخاری


تأثیر برند جریان‌های سیاسی ایران بر انتخاب رأی‌دهندگان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال1396)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-150

10.30497/pkn.2022.240230.2787

سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده


طراحی الگوی رفتار سیاسی در تصمیم‌گیری راهبردی مدیران ورزش ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 199-218

10.30497/pkn.2022.239302.2738

سیدحسین علوی؛ مرتضی دوستی


تأثیر جهانی‌شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصول‌گرایی و اعتدال‎گرایی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-278

10.30497/pkn.2022.241339.2871

حامد مهربان اینچه برون؛ سمیرا اکبری؛ قدرت احمدیان


تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 321-356

10.30497/pkn.2021.238833.2747

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی


تحلیل تأثیر ساختار طایفه‌ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 407-432

10.30497/pkn.2021.241088.2862

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


نظریه‌ای برای فهم چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر روش فراترکیب

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 491-518

10.30497/pkn.2021.239536.2754

یحیی فوزی؛ محمد محمودی کیا؛ فرحناز نعیمی


ارزیابی سیاسی ـ حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 519-546

10.30497/pkn.2021.14534.2626

حجت الله قائدی؛ سهراب صلاحی؛ خیراله پروین


آثار رسانه‌های غیررسمی بر خرد جمعی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایران)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 547-568

10.30497/pkn.2021.240080.2777

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی؛ علی گرانمایه پور


دیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 569-596

10.30497/pkn.2021.239025.2709

داود کریمی پور


طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 625-658

10.30497/pkn.2021.241292.2869

رسول یوسفی رامندی؛ سروش سیاری


الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران؛ برآیندی از سازه‌های هویتی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-26

10.30497/pk.2021.75595

محمدحسین اکبری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سعید وثوقی


تشدید تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-19

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 87-108

10.30497/pk.2021.239049.2711

امیر ساجدی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدبشیر بازگیر


تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی


تحلیل پیشینه حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 563-598

10.30497/pk.2020.75410

سید ابوالحسن فیروزآبادی؛ جواد احمدآبادی آزادی


تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 461-486

10.30497/pk.2020.75408

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 537-562

10.30497/pk.2020.75411

احسان فلاحی؛ علی امیدی


نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 649-670

10.30497/pk.2020.75409

اصغر میرفردی؛ ماندانا کریمی؛ کورش عیسائی خوش